Projekti, kuros piedalās Rīgas 74. vidusskola

UNESCO Asociēto skolu projekts pasaulē

  • Tīmekļa vietne: http://www.skolas.unesco.lv
  • UNESCO Asociēto skolu projekts (UNESCO ASP)- pirmais skolu tīkls pasaulē- ir visilglaicīgākā UNESCO iniciatīva izglītības jomā, kas balstīts uz nacionālu un starptautisku skolu sadarbības tīklu izveidi. Tas izveidots 1953. gadā kā eksperimentāls skolu tīkls 33 skolās 15 pasaules valstīs. Šobrīd tajā darbojas apmēram 10 000 visu līmeņu izglītības iestādes no 181 pasaules valsts.UNESCO ASP projekta mērķis ir stiprināt UNESCO ASP skolu tīklu kā efektīvi koordinētu izglītības inovācijas centru, kurā tiek izstrādāti, apkopoti, izvērtēti un tālāk izplatīti „labās prakses” piemēri un jauni mācību materiāli, lai  īstenotu kvalitatīvu iekļaujošu izglītību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai, ievērojot cilvēktiesību, globālās atbildības, demokrātijas un starpkultūru dialoga principus.

 

Enterprising SELF

  • Tīmekļa vietne: www.enterprisingself.com
  • Apraksts: Uzņēmējprasmes veicināšana izglītībā – Somijā, Igaunijā, Latvijā un Zviedrijā

 

Comenius Program

  • Tīmekļa vietne: www.bhak-eisenerz.at
  • Apraksts: The improvement of students` behaviour and education to tolerance within the multi-cultural society.

 

Iespējamā misija

0 0 votes
Article Rating