Izglītības programmas

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma IP kods 31013021 (padziļināti matemātika). Sākot ar 2020./2021. m.g. IP kods 31013011.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma IP kods 31011021. Sākot ar 2020./2021. m.g. IP kods 31013011.

Pamatizglītības mazākumtautību programma IP kods 21011121.

Uzņemšanas noteikumi

Pieteikties jebkurai klasei skolēns var ar sekmju izrakstu no iepriekšējas skolas. Sekmju izraksts var būt gan drukāts, gan elektroniskā veidā.

Dokumentu pieņemšana

Pieteikšanās mācībām klātienē notiek darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:30 skolas sekretariātā, jeb attālināti jebkurā laikā — rakstot uz skolas e-pastu r74vs@riga.lv.

4.5 2 votes
Article Rating