Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu. 

“Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Pasākumi programmas “Skolas soma” ietvaros:

klasepasākumsnorises laiksatbildīga persona
1.a“Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”. Cirka izrāde “Alise Brīnumzemē”Marts-aprīlis (laiku nosaka kl. audzinatājs)S.Zavjalova
1.b“Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”. Cirka izrāde ,, Alise Brīnumzemē’’Marts-aprīlis (laiku nosaka kl.audzinatājs)S.Andrejeva
1.c“Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”. Cirka izrāde ,, Alise Brīnumzemē’’Marts-aprīlis (laiku nosaka kl.audzinatājs)O.Vlaskina
2.a“Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”. Cirka izrāde ,, Alise Brīnumzemē’’(laiku nosaka kl.audzinatājs)J.Krasovska
2.b“Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”. Cirka izrāde ,, Alise Brīnumzemē’’Marts-aprīlis (laiku nosaka kl.audzinatājs)S.Andrejeva
3.a“Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”. Cirka izrāde ,, Alise Brīnumzemē’’Marts-aprīlis (laiku nosaka kl.audzinatājs)S.Vidricka
3.b“Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”. Cirka izrāde ,, Alise Brīnumzemē’’Marts-aprīlis (laiku nosaka kl.audzinatājs) L.Cialko
4.aMuzejpedagoģiskā nodarbība “Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”.Marts-aprīlis (laiku nosaka kl.audzinatājs)S.Zavjalova
4.bMuzejpedagoģiskā nodarbība “Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”.Marts-aprīlis (laiku nosaka kl.audzinatājs)L.Istomina
5.aMuzejpedagoģiskā nodarbība “Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”.Marts-aprīlis (laiku nosaka kl.audzinatājs)I.Gintere
5.bMuzejpedagoģiskā nodarbība “Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”.Marts-aprīlis (laiku nosaka kl.audzinatājs)I.Briežkalne
5.cMuzejpedagoģiskā nodarbība “Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”.Marts-aprīlis (laiku nosaka kl.audzinatājs)O.Vlaskina
6.aIzzinošās nodarbības :,, Āraišu ezerpils.Jautājumu tikpat cik atbilžu.’’, ,,Lidojošo ezeru teikas:pasaka vai vēstures avots.’’29.04.21. 4.stundas laikā 30.04.21. 2.stundas laikāI.Briežkalne
I.Grišuļa
6.bIzzinošās nodarbības :,, Āraišu ezerpils.Jautājumu tikpat cik atbilžu.’’, ,,Lidojošo ezeru teikas:pasaka vai vēstures avots.’’28.04.21. 5.stundas laikā
29.04.21. 3.stundas laikā
T.Zenova
I.Briežkalne
6.cIzzinošās nodarbības :,, Āraišu ezerpils.Jautājumu tikpat cik atbilžu.’’, ,,Lidojošo ezeru teikas:pasaka vai vēstures avots.’’28.04.21. 3.stundas laikā
30.04.21. 6.stundas laikā
I.Cīrule
I.Petrova
7.aLatvijas Nacionālā teātra izrāde.Vizma Belševica ,, Bille’’  Aprīlis-maijsAprīlis (laiku nosaka latv.val.skolotāja)N.Griņeva
I.Briežkalne
7.bLatvijas Nacionālā teātra izrāde.Vizma Belševica ,, Bille’’Aprīlis-maijsAprīlis (laiku nosaka latv.val.skolotāja)J.Prāvaste
I.Petrova
7.cLatvijas Nacionālā teātra izrāde.Vizma Belševica ,, Bille’’Aprīlis- maijs (laiku nosaka latv.val.skolotāja)S.Parfjonova
I.Briežkalne
V.Lavrentjeva
8.aTeatrālā pantomīma un cirka priekšnesumu kombinējoša izrāde. PantoCirks.27.04.21. 7.stundas laikāJ.Kirejeva
N.Zaļeska
8.bTeatrālā pantomīma un cirka priekšnesumu kombinējoša izrāde.PantoCirks.28.04.21. 1.stundas laikāV.Lavrentjeva
8.cTeatrālā pantomīma un cirka priekšnesumu kombinējoša izrāde.PantoCirks.30.04.21. 6.stundas laikāV.Svečņikova
9.aIzzinošā nodarbība ,, Apavu stāsti.’’5.05.21. (6.-7.stundas laikā)S.Priščepa
I.Cīrule
9.bIzzinošā nodarbība ,, Apavu stāsti.’’11.05.21. 2.-3.stundas laikāL.Kirilova
V.Lavrentjeva
11.a 12.aLatvijas Nacionālā teātra izrāde.R.Blaumanis ,, Indrāni.’’ Latvijas Nacionālā teātra izrāde.R.Blaumanis ,, Indrāni.’’Aprīlis (laiku nosaka latv.val.skolotāja)J.Kirejeva
I.Ašaka
S.Parfjonova
Sastādīja S. Parfjonova