Skolas psihologs — ir speciālists ar akadēmisko izglītību un izglītības psihologa profesionālo kvalifikāciju, kas palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt un novērst problēmas, kuras rada traucējumus mācību procesā.

Skolas psihologs var piedāvāt skolotājiem un vecākiem efektīvākās un veselīgākās metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas, kā arī palīdzēt izprast, kā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedība un veicināt skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību. Vajadzības gadījumā psihologs sadarbojas ar sociālo pedagogu, mediķi, logopēdu, skolas vadību un citiem skolas darbiniekiem vai speciālistiem ārpus skolas.

Skolas psiholoģes Jeļenas Kirejevas
darba laiks (203.kab.)
Otrdiena 09:00–17:00
Trešdiena 09:00–17:00
Ceturtdiena 09:00–17:00
Piekdiena 09:00–15:00

 

Pieņemšanas laiks
Otrdiena 12:00–17:00
Trešdiena 09:00–13:00
Ceturtdiena 11:00–14:00
5 1 vote
Article Rating