Ar jēdzienu “Karjera” mēs saprotam ne vien izaugsmi profesionālajā sfērā, bet arī piecas kvalitatīvas dzīves darbības jomas:

Ģimene

Ģimenes dzīve ir viena no svarīgākajām cilvēka dzīves jomām, tāpēc ir būtiski, lai tā būtu sakārtota atbilstoši paša cilvēka vēlmēm un vajadzībām. Cilvēks savas dzīves gaitā izdara daudz dažādu izvēļu, kuras attiecināmas uz ģimeni un personīgo dzīvi tajā (piemēram, apzināta dzīves partnera izvēle, ģimenes lieluma izvēle, ģimenes tradīciju izvēle u.t.t.). Ģimene un attiecību veidošana nereti prasa ļoti daudz laika, pūļu un enerģijas, taču tik pat bieži tā ir arī neaizvietojams atbalsts grūtos brīžos (piemēram, ja ir konflikti un neveiksmes darbā, zaudējot darbu u.t.t.). Ir cilvēki, kuri tieši šai dzīves jomai ir izvēlējušies veltīt lielāko sava laika, spēku un enerģijas daudzumu (piemēram, daudzbērnu ģimeņu vecāki). Šī ir ne tikai personīgi, bet arī sabiedriski nozīmīga izvēle, jo bērnu audzināšana ir “kapitālieguldījums” kā savas ģimenes, tā arī – visas sabiedrības nākotnē.

Darbs

Ir svarīgi, lai cilvēks strādātu darbu, kas viņam sniedz gan morālu gandarījumu, gan pietiekamu finansiālu nodrošinājumu. Gandarījuma un apmierinātības sajūtu cilvēkam var sniegt darbs, kas pašam cilvēkam šķiet interesants un aizraujošs, kurā viņam ir iespēja realizēt savas spējas un potenciālu. Tas nodrošina cilvēka pozitīvu attieksmi pret savu darbu un darba pienākumiem, kā arī – garantē augstu darba produktivitāti un kvalitāti. Ne mazāk svarīgs ir fakts, kādu atalgojumu cilvēks saņem par savu darbu. Strādājot darbu, kas pienācīgi tiek atalgots, cilvēks jūtas novērtēts un apmierināts. Pietiekams finansiāls nodrošinājums cilvēkam dod iespēju uzturēt sevi un savu ģimeni, pilnvērtīgi un kvalitatīvi atpūsties, attīstīties garīgi, personiski un profesionāli, realizēt savus sapņus un vēlmes u.t.t.
Arī studijas un mācības ir darbs. Mūsdienās, lai neatpaliktu no pastāvīgi mainīgās darba pasaules un saglabātu savu konkurētspēju darba tirgū, ikvienam no mums ir jāmācās nepārtraukti, visas dzīves garumā.

Garīgums

Tas ir laiks un nodarbes, kuras mēs veltam savai dvēselei un garīgai izaugsmei. Katram tās var būt atšķirīgas (piemēram, reliģiski meklējumi, psihoterapijas apmeklēšana, kultūras pasākumu apmeklēšana, mūzikas klausīšanās, grāmatu lasīšana u.c.). Šī ir joma, kas sniedz iespēju pilnveidot pašiem savu garīgo pasauli un pasauli ap mums. Ikvienam cilvēkam ārpus darba un ārpus ģimenes ir nepieciešams laiks, kuru veltīt sevis bagātināšanai, pilnveidošanai un attīstībai.

Pilsoniskums

Tas ir laiks un enerģija, kuru veltām sabiedrībai un labajiem darbiem. Daži no mums šajā jomā aprobežojas ar nodokļu maksāšanu un balsošanu vēlēšanās, daži – aktīvi iekļaujas valsts politiskajā dzīvē un ir aktīvi savas valsts vai novada patrioti, citi – ir gatavi darboties sabiedriskajās organizācijās un brīvprātīgo kustībā, nodarboties ar labdarību u.t.t. Katram cilvēkam šī vajadzība just sevi kā sabiedrības daļu ir atšķirīga, taču tā ir ikviena cilvēka dzīves sastāvdaļa.

Brīvais laiks

Lai cilvēks justos labi un varētu pie darba ķerties ar entuziasmu un pilnu atdevi, ir jāspēj atlicināt brīdis atpūtai. Veidi, kā mēs atpūšamies un aizpildām brīvo laiku, var būt ļoti dažādi (piemēram, sportošana, ceļošana, rokdarbi, tikšanās ar draugiem u.c.). Svarīgākais ir, lai cilvēkam būtu šis brīvais laiks un lai viņš to varētu aizpildīt atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām. Ja cilvēks neprot atpūsties, tas var negatīvi ietekmēt viņa fizisko un garīgo veselību, darbaspējas un attiecības ģimenē. Tāpat svarīgs ir fakts, ka brīvais laiks un dažādi vaļasprieki cilvēkiem sniedz iespējas realizēt tās viņu intereses, kuras viņi nevar realizēt darbā.