Kādreiz 3D printeri bija pieejami 3D drukāšanai patiesi tikai profesionāļiem vai augstākās izglītības iestādēs. Tad tos sāka izmantot profesionālās vidējās izglītības iestādes, bet šobrīd printeri jau ir pieejami skolēniem datorikas/informātikas un inženierzinības stundās arī mūsu skolā. Bērniem ir pieejamas arī ārpus skolas nodarbības, kurās viņi apgūst 3D modelēšanas pamatus.

0 0 vote
Article Rating