Sanācām, kad rudens lietus lija,
Aiziesim, kad druvas briest jau sāks.
Un tāpat, kā vecs ar jaunu mijas,
Mūsu vietā citi putni nāks.

9. un 12. Klašu skolēniem jau sācies eksāmenu laiks, pavisam drīz arī izlaidums, bet 17. maijā noskanēja pēdējais skolas zvans mūsu 9. un 12. klases skolēniem — nākamajiem absolventiem. 

Šajā dienā 9. un 12.klases skolēnus sveikt bija ieradusies 1., 8. un 11.klases. Skolēni sveica ar dzejoļiem un laba vēlējumiem turpmākajā dzīvē. Tika veltīti uzmundrinoši un cerību pilni vēlējumi, kā arī no skolēnu puses tika teikti pateicības vārdi mūsu skolas skolotājiem par darbu, ko tie ir ieguldījuši viņu izaugsmē, par pacietību un atbalstu visu šo gadu garumā. 

Īpašu mūsu skolas topošajiem absolventiem centās padarīt ne vien jaunāko klašu skolēni, bet arī deju kolektīvs “Raduga”, priecējot topošos absolventus skolas svinību zālē. 

Topošie absolventi pateicās skolotājiem, par gūtajām zināšanām, dāvājot ziedus. Noslēgumā skolas zvanam zvanot mazie 1. klases skolēni pavadīja gaviļniekus uz pēdējo audzināšanas stundu šajā mācību gadā pie saviem klases audzinātājiem — Tatjana Zenova (9.a), Jeļena Kirejeva (9.b), Lidija Kirilova (12.a) un Vladislavs Nazarenko (12.b), kur neformālā gaisotnē baudot skolas sarūpēto kūku dalījās savās izjūtās un nākotnes plānos. Tas ir īpašs un tomēr arī skumjš brīdis, jo ikkatrs abiturients zina, ka vairs nekad nesēdēs klašu solos kā pamatskolēns vai vidusskolēns, ka ikdienā nebūs kopā ar ierastajiem klasesbiedriem, jo pēc vasaras brīvlaika katrs jau būs atradis savu tālāko dzīves ceļu.

0 0 votes
Article Rating