Aktivitātes tiek organizētas projekta “Latvijas folkloras mantojums” ietvaros, projektu finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

 1. Konkursa mērķis:
  • Veicināt patriotisma jūtas pret Latviju un popularizēt zemes skaistumu caur fotogrāfijām.
  • Foto vēstījumam jāparāda Latvijas kultūru un dabu.
  • Veicināt skolēnu aktivitāti, veidojot radošus darbus.
 1. Konkursa dalībnieki:
  • Konkursā var piedalīties jebkurš ieinteresents no Rīgas 74.vidusskolas.
  • Konkursā nedrīkst piedalīties konkursā organizēšanā iesaistītās personas, žūrijas locekļi.
 1. Konkursa norise:
  • Konkursa norises laiks ir no 2017. gada 1. novembra līdz 10. novembra plkst. 15:30.
 1. Darbu sagatavošana:
  • Konkursam iesniedzamajām fotogrāfijām jābūt uzņemtām laikā posmā no 2017. gada 1. novembra līdznovembram (ieskatot).
  • Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 2 fotogrāfijas.
  • Katrai iesniegtajai fotogrāfijai jānorāda vārds, uzvārds, klase, nosaukums un 2–3 teikumu apraksts.
  • Konkursam var iesniegt tikai savus darbus.
  • Fotogrāfijas var būt krāsainas vai melnbaltās.
  • Fotogrāfija nedrīkst būt izveidota apvienojot vairākus attēlus.
  • Darbus jāiesniedz elektroniski, augšupielādējotLV vietnē.
 1. Darbu iesniegšana:
  • Fotogrāfijas saite kopā ar nosaukumiem un aprakstiem jāiesniedz uz e-pastu jananiasvili@edu.riga.lv līdz 2017. gada 10. novembrim, plkst. 15:30
 1. Konkursa žūrija un darbu vērtēšana:
  • Iesniegtos darbus izvērtēs konkursa organizatoru izveidota žūrija 6 cilvēkus sastāvā.
  • Konkursa žūrijas komisijas sastāvā būs skolēnu padomes pārstāvji.
 1. Darbu vērtēšanas kritēriji:
  • Darbu atbilstība konkursa nolikuma formālajiem kritērijiem (darba atbilstība konkursa mērķim).
  • Darbu tehniskā un mākslinieciskā̄ kvalitāte (kompozīcija, izpildījums, kopskats).
  • Darbu saturs (idejas oriģinalitāte).
 1. Konkursa rezultāti:
  • Konkursā “Tik dažāda Latvija” uzvarētāji tiks paziņoti skolas tīmekļu vietnē r74vsk.lv un skolas FACEBOOK vietnē www.facebook.com/74vsk
  • Labākie darbi tiks izdrukāti un piedalīsies skolā veidota izstādē.
0 0 votes
Article Rating