Pirms Lieldienām skolā notika talantu konkurss, kurā piedalījās visi skolas audzēkni. Konkursa mērķis ir veicināt bērnu interesi par klasisko mūziku, daiļradi, mākslu un nodrošināt to profesionālo attīstību, dāvinot iespējas piedalīties arī īpašās meistarklasēs.

Mēs uzskatam, ka mūsu talanti ir par maz novērtēti, tāpēc ar konkursa palīdzību vēlamies jauniešiem sniegt iespēju sākt bruģēt ceļu uz mākslas virsotnēm. Pagājušā gada dalībnieku sasniegumi parāda, ka konkurss ir labvēlīga augsne pašiem pirmajiem soļiem ceļā uz to. Izsakām pateicību pedagogiem, kuru sniegtā motivācija jaunajiem talantiem ir ļoti svarīga.

Foto galerija:

Video galerija:

0 0 votes
Article Rating