Šogad, atsaucoties Slimību profilakses un kontroles centra uzaicinājumam, 120 Latvijas skolās pirmo reizi notika dažādas aktivitātes, lai pievērstu skolēnu un skolas darbinieku uzmanību sirds un asinsvadu slimību novēršamajiem riska faktoriem. Īpaši uzmanība tika pievērsta veselīga un sabalansēta uztura lomai sirds veselības saglabāšanā un slimību profilaksē.

Akcijā iesaistījās aptuveni 25000 skolēnu no pavisam nelielām pagastu pamatskolām līdz pat lielo pilsētu vidusskolām –– gan atsevišķas klases, gan arī visas skolas kopumā.

Pateicoties šai akcijai, informācija par sirds veselību un tās saistību ar uzturu tika integrēta audzināšanas, mājturības un tehnoloģiju, sociālo zinību, kā arī citās mācību stundās. Slimību profilakses un kontroles centrs izteica pateicību visām skolām, kas piedalījās šajā akcijā, un cer uz skolu atsaucību arī nākamgad, lai Pasaules sirds dienas atzīmēšana skolās kļūtu par tradīciju. Visas skolas, kas atsūtījušas fotogrāfijas un atsauksmes par savām aktivitātēm, saņēma veicināšanas diplomus “Sirsnīga skola”, tostarp arī mūsu skola

0 0 vote
Article Rating