• Monthly Archives: February 2021

Klātienes mācības jaunnedēļ

No pirmdienas, 22. februāra, pašvaldībās, kurās 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 ir zemāka par 200 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem, 1.-4. klašu skolēni atsāks mācības klātienē.

Kā iepriekš norādījusi IZM, Latvijā 14. februārī 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem līdz 200 (ieskaitot) bijis 20 pašvaldībās: Alsungas, Ciblas, Dagdas, Dundagas, Durbes, Ērgļu, Ķeguma, Kuldīgas, Lielvārdes, Mālpils, Mērsraga, Naukšēnu, Neretas, Pāvilostas, Pļaviņu, Rucavas, Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu un Skrundas novados.

Rīgā, pagaidām, skolēni turpina mācīties attālināti un gaidām saslimstības radītāju samazinājumu.

Informācija 1.–2.kl. skolēnu vecākiem

Mācības klātienē 1.-2.klašu skolēniem neatsāksies 8. februārī! Šādu lēmumu 5. februārī pieņēma valdība. Pamatojoties uz valdības lēmumu, 1.-2.klašu skolēniem no 8.februāra turpinātas attālinātu mācību process. Skolas turpinās nodrošināt attālinātas mācības, organizējot gan tiešsaistes stundas un konsultācijas, gan pašvadītu mācīšanos skolēniem, sūtot mācību materiālus un uzdevumus individuālam darbam. Informēsim par attālināto mācību norisi, mācību priekšmetu un stundu plānu nedēļai.