• Monthly Archives: January 2019

ZPD aizstāvēšana skolā

Nē, šī publikācija ne par kārtējo “10 year challenge”, bet labas ziņas par to, ka šodien skolā norisinājās audzēkņu Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana, jo mums arī patīk nedēļas nogalē gandarīti atpūsties. Uz skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences reģionālu posmu no skolas tika izvirzīti trīs darbi.

Bērni ciemos Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”

Pirms Ziemassvētkiem mūsu skolas bērni un skolotāji labdarības nedēļas ietvaros ieplānoja uzdāvināt Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” iemītniekiem skolēnu pašdarinātās dāvanas, lai ieviestu Ziemassvētku garu ne tikai skolas telpās, bet arī aprūpes centrā. Protams, pasākumam ir arī audzinošs mērķis — attīstīt atbildības sajūtu un līdzjūtību – , jo bērni ir tik dažādi — vieni ar lielu atbildību veic sev uzticētos pienākumus, bet citi gaida, kad kāds visu izdarīs viņu vietā. Vienmēr jau gribas, lai mūsu bērns nebūtu citiem uz kakla sēdētājs, bet spētu uzņemties atbildību un atbilstoši rīkoties. Vidusskolas skolēni kopā ar sociālo pedagogu Annu Kolpakovu un direktora vietnieci ārpusklases darbā Irēnu Petrovu apciemoja Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” klientus un pavadīja kopā ar viņiem teju visu dienu. Vēlāk sarunās skolēni pauda vēlmi biežāk apmeklēt seniorus, jo, vai tad tiešām tikai vienu reizi gadā, akcijas ietvaros palīdzēt citiem cilvēkiem? Tāpēc viņi jau kuplākā kompānijā nolēma apmeklēt kungus un kundzes aprūpes centā pēc Jaungada brīvdienām, 7.janvarī, kopā ar skolas deju grupu “Raduga” un Latvijas Universitātes studentiem dāvinot viņiem koncertu!