• Category Archives: Uncategorized

Par apmācību ģimenē

Vecāku izglītības programmas apmācības | IdejaDavanai.LV

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī un Ministra kabineta noteikumiem Nr.360 vecākiem ir iespēja izvēlēties bērna apmācību ģimenē no 1. – 8. klasei.

Ja izglītojamā vecāki atsakās no iknedēļas Covid-19 testēšanas izglītības iestādē, bērns nedrīkstēs apmeklēt skolu un izglītības programma būs jāapgūst ģimenē

Izdarot izvēli par labu bērna apmācībai mājās, vecākiem ir rūpīgi jāizvērtē savas iespējas nodrošināt bērna izglītību. 

Jāņem vērā, ka tas nenozīmē attālināto mācību procesuPilnu atbildību par bērna mācību procesu uzņemas vecāki

Skola nodrošina: 
– mācību grāmatas; 
– organizē skolēnu zināšanu pārbaudi, atbilstoši noteiktajam grafikam; 
– atsevišķos gadījumos var sniegt konsultācijas.

Ja tiek konstatēts, ka bērns ģimenē nesaņem pilnvērtīgu atbalstu un nespēj apgūt mācību saturu, skola informēs atbildīgās iestādes, kuru pienākums būs izvērtēt vecāku iespējas nodrošināt bērnam atbilstošu izglītību. 
Lūgums lēmumu par apmācību ģimenē pieņemt pārdomāti un atbildīgi!

Kā pieteikt bērnu apmācībai ģimenē? 
Bērna likumiskajam pārstāvim ir jānosūta iesniegums skolas direktoram. Tam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtītam, izmantojot portālu latvija.lv “Iesniegums iestādei”. 
Vecāku iesniegums tiks saskaņots ar RD Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Šie noteikumi nav attiecināmi uz 9. – 12. klašu izglītojamiem.

Ar 27. maiju pieteikšanās iestājpārbaudījumam uzņemšanai Rīgas vidusskolu 10.klasēs

Foto

27. maijā no plkst. 9.00 sāksies pieteikšanās vienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam matemātikā un svešvalodā, skolēnu uzņemšanai Rīgas vidusskolu 10.klasēs.

Pieteikties vienotajam iestājpārbaudījumam iespējams līdz 4. jūnija plkst. 9.00 elektroniski Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī vidusskolu mājas lapās.

RD IKSD Izglītības pārvalde sadarbībā ar Rīgas pašvaldības vidusskolām jau otro gadu organizēs vienotu kombinētu iestājpārbaudījumu matemātikā un svešvalodā galvaspilsētas vidusskolu 10.klasēs, kuras kā skolēnu uzņemšanas kritēriju ir noteikušas šī iestājpārbaudījuma rezultātu.

Reģistrējoties kombinētajam iestājpārbaudījumam, no saraksta būs iespēja izvēlēties skolu (pārbaudījuma kārtošanas vietu), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu. Ar vienotā iestājpārbaudījuma rezultātu varēs piedalīties konkursā  uzņemšanai 10.klasē vidusskolā, kuru skolēns būs izvēlējies kā savu nākamo skolu. Vienotais kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā (vācu vai angļu) notiks klātienē šā gada 10. jūnijā.

Iestājpārbaudījuma norises laikā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Lai piedalītos iestājpārbaudījumā, skolēniem divas dienas pirms pārbaudījuma būs jāveic Covid-19 siekalu tests tajā skolā, kuru skolēns norādījis kā pārbaudījuma kārtošanas vietu. Gadījumā, ja Covid-19 tests būs pozitīvs vai skolēnam būs kontaktpersonas statuss, tad šie skolēni iestājpārbaudījumu varēs kārtot 30. jūnijā.

Papildinformācija, tostarp iestājpārbaudījuma programma, aktualitātes epidemioloģiskās drošības ievērošanā, kā arī pērnā gada pārbaudes darba paraugs, būs pieejama vidusskolu mājas lapās un RD IKSD tīmekļa vietnēs pie informācijas par pieteikšanos. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, iestājpārbaudījumu norises laiks var tikt mainīts. Tādā gadījumā par to būs pieejama informācija RD IKSD tīmekļvietnē, sociālo tīklu kontos, kā arī skolu mājas lapās.

CE latviešu valodā 9.kl.

Kaut gan obligātie eksāmeni 9. klasēm šogad atcelti un skolēni raksta diagnosticējošos darbus, tomēr gandrīz 2000 jauniešu, kas mācās mazākumtautību izglītības programmās, ir izvēlējušies kārtot latviešu valodas eksāmenu. Tas notiks klātienē nākamnedēļ – 19. un 20. maijā. 

Lai eksāmenu norise būtu droša, arī 9. klašu skolēniem jāveic testēšana atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātajam un papildinātajam testēšanas algoritmam. Gan skolēniem, gan pieaugušajiem, kas iesaistīti eksāmenu norisē, dalība eksāmenā iespējama tikai ar negatīvu Covid testu. Jau no šodienas Veselības inspekcija pieņem iesniegumus uz 9.klases skolēnu testēšanu, skolas organizē testēšanu sadarbībā ar laboratoriju. Testēšana jāveic līdz 17. maijam, un testus apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.  Pirms eksāmena testus veic arī visi eksāmenu norisē iesaistītie pieaugušie. 

“Skolas soma” — Āraišu ezerpils

6.A klase “Skolas somas” ietvaros 29.04.2021  apmeklēja izzinošo nodarbību “Āraišu ezerpils. Jautājumu tikpat cik atbilžu.” un 30.04.2021 “Lidojošo ezeru teikas: pasaka vai vēstures avots.

 Skolēniem bija iespēja iepazīties ar Āraišu ezerpils vēsturi, par cilvēku dzīvesveidu, nodarbošanos un ikdienu.

Nodarbības pamatā bija stāstījums un diskusijas ar skolēniem, kas tika papildināta ar daudzveidīgiem attēliem, kas ļāva vieglāk uztvert un saprast doto informāciju. Lielu sajūsmu skolēnos izraisīja spēle Kahoot, kas sniedza ne tikai atgriezenisko saiti par doto pasākumu, bet arī ļāva sacensties skolēniem gan gudrībā, gan arī veiklībā.

Skolēni atzīmēja, ka nodarbības vadītāja ļoti saprotami un interesanti stāstīja. Viņi uzzināja gan par to kā tika celta ezerpils, gan par cilvēku dzīvi, nodarbošanos, darbarīkiem, apģērbu.

Visvairāk skolēnus pārsteidza tas, ka ezerpilī cilvēki dzīvoja ļoti mazās mājiņās, kurās bija tikai 1 istaba. Šī istaba vienlaicīgi bija gan virtuve, gan darbnīca, gan arī guļamistaba, turklāt tai nebija pat skursteņa un tāpēc istabā vienmēr bija dūmi (dūmistaba). Darot darbus, cilvēki sēdēja uz grīdas, jo tur bija mazāk dūmu.

Skolēnus pārsteidza arī tas, ka darbarīkus un apģērbu ezerpilī cilvēki izgatavoja paši savām rokām. Apģērbs skolēniem likās skaits, bet neērts. Toties biteniekam bija jābūt fiziski spēcīgam, jo lai iegūtu medu, viņam bija jākāpj kokā.

Uzskatam, ka tās bija ļoti interesantas, izzinošas un labi organizētas nodarbības, kas ļāva ne tikai pilnveidot savas zināšanas, bet arī radīja interesi savas valsts vēsturi.

Paldies “Skolas somai” un tās koordinatorei Snežannai Parfjonovai!