Piepildām savas skolas somas ar bagāžu, ko vērts nest dzīvē!

Aiz pleciem vasaras brīvlaiks, Zinību diena, pirmie pārbaudes darbi.  Laiks steidzas! Nekas nestāv uz vietas. Bet kā gribētos aizkavēties kādā jaukā mirklī…

Lai 2019./2010.mācību gads kļūtu iespaidiem bagātāks, mūsu skola turpina piedalīties programmā ,,Skolas soma.”  Arī šogad  ikvienam Rīgas 74.vidusskolas skolēnam būs iespēja semestrī apmeklēt vismaz vienu kultūras pasākumu , kas tieši saistīts ar mācību procesu. Tā ir lieliska iespēja papildināt savas zināšanas par Latvijas vēsturi un kultūras vērtībām, kā arī iepazīties klātienē ar vēsturisko mantojumu un zinātnes sasniegumiem. Skolēnus gaida interesanti un aizraujoši pasākumi gan skolā, gan ārpus skolas.

Iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma” ietvaros 1.semestrī:

1.–2.klases                      Ziemassvētku izrāde.

3.–6., 9.–10.klases         Interaktīvi zinātniskā izrāde LABORATORIUM.

7.klases                          Virtuālais planetārijs.(3D)

8.klases                         Muzejpedagoģiskā programma ,,Melngalvju nam.”

11.–12.klases               Ekskursija uz Liepāju.

6.oktobrī mūsu skolas audzēkne piedalījās Kaļiņingradas apgabala atklātajā kiokusinkai-kan turnīrā. Sava vecuma absolūta svara kategorijā ieņēma godalgoto III vietu.

Sasniegumi sportā jau septembrī!

28.septembrī mūsu skolas audzēkņi — Gabriela Kotova (7.klase) un Timurs Kotovs (2.klase) piedalījās Olaines otrajā atklātā čempionātā pēc pilnkontakta JOSUI KARATE un izcīnīja zelta medaļas savās kategorijās.

Novēlam šajā sezonā mūsu sportistiem sasniegt vēl nebijušus rezultātus, rast spēku un motivāciju strādāt vēl smagāk un neatlaidīgāk, lai sasniegtu visaugstākos rezultātus!

JOSUI-ASHIHARA KARATE

Теперь и в пурвциемсе, в помещении 74 средней школы, проводятся занятия по всестилевому каратэ. Приглашаем мальчиков и девочек, в возросте от 4 лет и старше, присоединяйтесь к нашей дружной WORLD JOSUI-ASHIHARA KARATE федерации. Занятия проводит квалифицированный тренер, который имеет соответствующее тренерское и международное судейское образование. Ждём вас по вторникам и четвергам с 16:00 до 17:00. Первые три тренировки – бесплатно. Дополнительная информация по телефону: 28658181. Тренер Андрей

Izlaidums 2019

15. un 21.jūnijā 9. un 12. klases absolventi teica atvadas savai skolai. Pateicības vārdi tika veltīti skolotājiem, vecākiem un skolai. Skolas direktore Irina Frolova pasniedza Rīgas Domes Pateicības, par ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm mācībās un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos Rīgā — Evitai Kaļitai, Jekaterinai Sidorovai un Karolinai Koročkinai. Īpaši tika izcelti divi audzēkni — Inna un Karina Strogonovi — Latvijas Simtgades stipendijai (Finanšu Ministrija) skolas izvirzītie pretendenti, kas saņēma savu godalgotu stipendiju 500 EUR apmērā.

Direktore savā runā uzsvēra, ka izglītoti cilvēki ir vērtība savai ģimenei, savai pilsētai, savai valstij, savukārt iegūtās zināšanas dos iespēju sasniegt profesionālās virsotnes un vairos līdzcilvēku labklājību.

Prieks par jauniešiem, kuri savā vidusskolas laikā piedalījās konkursos, ārpusklases pasākumos, Izglītības Attīstības Aģentūras un UNESCO projektos, vienlaicīgi attīstot savas zināšanas un prasmes, kā arī prezentējot skolu Latvijā un pasaulē.

Priekšā centralizēto eksāmenu rezultātu gaidīšanas laiks un studiju programmu izvēle augstskolās. Lai vasaras mēneši ir spēka un enerģijas avots jauniem panākumiem mācībās, sportā un radošajās aktivitātēs! Paldies skolēnu vecākiem, sadarbības partneriem par kopīgo darbu mūsu bērnu interesēs! Uz tikšanos rudenī!

Zinību forums 2019

31.maijā visās Latvijas vispārizglītojošās skolās beidzas šis mācību gads. Visā valstī noritēja svētku līnijas un koncerti. Savukārt skolēni un viņu vecāki ar ziediem un labiem vārdiem pateicas saviem skolotājiem un klases audzinātājiem par izturību, mīlestību un ieguldīto darbu gadu.

Šī mācību gada noslēgumā mūsu skolā tradicionāli notika svinīgs pasākums — Zinību Forums. Skolēni, kuri skolu beidza ar teicamām un izcilām atzīmēm, ar lepnumu mājas aiznesa īpašas liecības – sudraba un zelta, kuras iesniedza skolas direktore Irina Frolova un skolas mācību daļas pārzine — Irēna Petrova.

Īpaši tika izcelti skolēni, kas gada ietvaros veiksmīgi piedalījās vairākās olimpiādēs, konkursos un pasākumos. Tika apbalvoti arī deju kolektīva biedri un meiteņu futbola komandas dalībnieki. Kā arī skolēni, kas sasniedza labus rezultātus pētnieciskajos darbos. 

Mums ir lepnums par visiem audzēkņiem, kuri uzdrīkstējās, mēģināja un patiess prieks, ka viņiem tas izdevās. Milzīgs paldies arī viņu iedrošinātājiem un atbalstītājiem — skolotājiem.