Zinību forums 2018

31.maijā visās Latvijas vispārizglītojošās skolās beidzas šis mācību gads. Visā valstī noritēja svētku līnijas un koncerti. Savukārt skolēni un viņu vecāki ar ziediem un labiem vārdiem pateicas saviem skolotājiem par izturību, mīlestību un ieguldīto darbu gadu.

Šī mācību gada noslēgumā mūsu skolā tradicionāli notika svinīgs pasākums — Zinību Forums. Skolēni, kuri skolu beidza ar teicamām un izcilām atzīmēm, ar lepnumu mājas aiznesa īpašas liecības – sudraba un zelta, kuras iesniedza skolas direktore Irina Frolova un skolas mācību daļas pārzine — Irina Aizpuriete.

Īpaši tika izcelti skolēni, kas gada ietvaros veiksmīgi piedalījās vairākās olimpiādēs, konkursos, pasākumos un deju kolektīva biedrus. Kā arī skolēni, kas sasniedza labus rezultātus pētnieciskajos darbos. Diemžēl, ne visiem ZPD dalībniekiem šogad tika pasniegti diplomi, jo organizātori šogad ne visiem laicīgi paspējuši sagatavot un iesniegt tos noslēguma sēdē, bet tas nemaina faktu, ka šie bērni ir labākie un paliek mūsū sirdī uz visu vasaru līdz septembrim.

Eiropas Jaunatnes dienas

Mani sauc Karolina Koročkina, es mācos Rīgas 74. vidusskolā 11. klasē. Šogad man radās iespēja  piedalīties un uzvarēt konkursā, lai piedalītos Eiropas Jaunatnes dienās, kuras notiks Strasbūrā, Eiropas parlamentā. Tā ir brinišķīga iespēja parunāt ar jauniešiem no visas Eiropas un piedalīties dažādās aktivitātēs, politiskās un ekonomiskās diskusijās ar Eiropas parlamenta pārstāvjiem, un kā arī tā ir iespēja prezentēt mūsu skolu citu valstu pārstāvjiem ne tikai UNESCO projektos, bet arī Eiropas jauniešu projektos. Ar nepacietību gaidu šo pasākumu. Gribu patiekt lielu paldies savai skolai, kura deva man iespēju piedalīties šādā pasākumā.

Pēdējais zvans 2018

Maija beigu tuvošanās katram skolēnam liek izjust īpašu nemieru — nemanot ir pienācis brīdis, kad  18. maijā noskanēja pēdējais skolas zvans mūsu 9. un 12. klases skolēniem — nākamajiem absolventiem. Pēdējais zvans — kā finišs pirms vēl viena liela starta – eksāmeniem!
Šajā dienā 9. un 12.klases skolēnus sveikt bija ieradusies 1., 8. un 11.klases. Skolēni sveica ar dzejoļiem un laba vēlējumiem turpmākajā dzīvē. Tika veltīti uzmundrinoši un cerību pilni vēlējumi, kā arī no skolēnu puses tika teikti pateicības vārdi mūsu skolas skolotājiem par darbu, ko tie ir ieguldījuši viņu izaugsmē, par pacietību un atbalstu visu šo gadu garumā. Topošie absolventi pateicās skolotājiem, par gūtajām zināšanām, dāvājot ziedus. Noslēgumā skolas zvanam zvanot mazie 1. klases skolēni pavadīja gaviļniekus uz pēdējo audzināšanas stundu šajā mācību gadā pie saviem klases audzinātājiem — Irina Cīrule (12.kl.), Svetlana Priščepa un Natālija Griņeva (9.kl.), kur neformālā gaisotnē baudot skolas sarūpēto kūku dalījās savās izjūtās un nākotnes plānos. Tas ir īpašs un tomēr arī skumjš brīdis, jo ikkatrs abiturients zina, ka vairs nekad nesēdēs klašu solos kā pamatskolēns vai vidusskolēns, ka ikdienā nebūs kopā ar ierastajiem klasesbiedriem, jo pēc vasaras brīvlaika katrs jau būs atradis savu tālāko dzīves ceļu.

Fotogalerija

Ķīmika profesija kinomākslā, rādot specefektus

Nozares profesionāls skolā — ķīmika profesija kinomākslā, rādot specefektus.

Ķīmiķa profesija ir ļoti radoša. Ķīmiķi rada dažādus jaunus ķīmiskus savienojumus, izmantojot speciālas metodes, kā arī standartu aprakstus. Tāpat pārbauda dažādas vielas, lai noteiktu to sastāvu, kā arī kaitīgās sastāvdaļas tajās, ja tādas ir. Ķīmiķi var specializēties analītiskajā, organiskajā, neorganiskajā un fizikālajā ķīmijā. Atkarībā no izvēlētās jomas mainās arī darba pienākumi. Taču visi ķīmiķi strādā laboratorijās.

4. maijā ar Baltā galdauta svētkiem tiek svinēta Latvijas otrā dzimšanas diena – Valsts Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.

Tas ir datums 1990. gadā, kad mūsu valsts atguva oficiālo nosaukumu Latvijas Republika un tika atjaunoti svarīgākie 1922. gadā pieņemtās Satversmes panti.

Tas bija laiks, kad tapa nākotne, kad piepildījās ilgi apspiestās cerības un vēlmes. Šīs vēsturiski nozīmīgās deklarācijas pieņemšanu lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uzņēma ar ovācijām, gavilēm un prieka asarām – sagaidīja Augstākās Padomes deputātus pie parlamenta, skatījās sēdi tiešraidē televīzijā, klausījās radio.

Projekta “Visi kopā par Eiropu bez diskriminācijas un ar vienādām iespējām ikvienam” noslēgums

Pagājušajā nedēļā mūsu skolas delegācija piedalījās Rīgas 71. vidusskolas projekta “Visi kopā par Eiropu bez diskriminācijas un ar vienādām iespējām ikvienam” noslēguma pasākumā kultūras pilī VEF.

2017./2018. mācību gadā Rīgas 71.vidusskola (Latvija) un Bundesverband russischsprachiger Eltern e.V. (BVRE – federālā krievvalodīgu vecāku savienība, Vācija) kopīgi īstenoja projektu „Visi kopā par Eiropu bez diskriminācijas un ar vienādām iespējām ikvienam”. Tas ir starptautiskais vācu – latviešu kinoprojekts, kurā piedalījās jaunieši no Latvijas (Rīga) un Vācijas (Ķelne). Projektu finansiāli atbalstīja fonds EVZ (“Erinnerung, Verantwortung und Zukunft / ”Piemiņa, Atbildība un Nākotne”) programmas Europeans for Peace ietvaros. Šī programma atbalsta internacionālus jaunatnes projektus. Projekta ietvaros notika divu internacionālu jauniešu grupu no Ķelnes (Vācija) un no Rīgas (Latvija) radoša mijiedarbība.

Rīgas grupā darbojas skolēni gan no latviešu, gan no krievu skolām – Rīgas Kultūru vidusskolas un Rīgas 71.vidusskolas, kā arī skolēni ar īpašām vajadzībām, kas mācās Rīgas 71.vidusskolas Izglītības un rehabilitācijas centrā. Galvenā projekta tēma ir: analizēt, saprast un atainot filmā jauniešu skatījumu uz aktuālajām problēmām mūsdienu pasaulē, īpašu uzmanību pievēršot tēmai: tolerance un antidiskriminācija. Projektā tika pētīts kopīgais un atšķirīgais jauniešu dzīvē, dažādas grupās, kurās iesaistās jaunatne, diskriminācija un jauniešu iesaistīšanās sociālajā dzīvē gan Latvijā, gan Vācijā, kā jaunieši iztēlojas nākotni apvienotajā Eiropā. Jaunieši analizēja, kā viņi redz nākotni bez diskriminācijas – gan saistībā ar fiziskajām vai garīgajām spējām, tautību vai reliģisko piederību u.tml. Tika filmētas dažādas intervijas. Projekta rezultātā tapa dokumentāla, uz biogrāfiskiem stāstiem balstīta filma, kuras galvenie varoņi — gan paši jaunieši, gan citi interesanti cilvēki, kas dzīvo gan Latvijā, gan Vācijā.

Sveicam Lieldienās!

Lieldienas ir svētki ar senu vēsturi. Šie ir svētki ar cerību par labāku nākotni, ar ticību brīnumam, ar mīlestību pret pasauli, dzīvi, un tiem, kas ir blakus.

Šajās dienās visi priecājas par pavasara sākumu, jaunas dzīvības rašanos. Lai arī Jūsu labajos aizsākumos Jūs pavada veiksme un labklājība!

Šodien Rīgas 74.vidusskolas kolektīvs grib novēlēt Jums tikai pašu labāko un gaišāko! Sveicam Jūs, Jūsu tuviniekus un radiniekus!