Viss par zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanu — skolēnu pieredze

Daniils Jakovļevs:

Zinātniski pētniecisku darbu uztveru nopietni. Zināju, ka nebūs viegli, tomēr darbu pildīju ar domu, ka tas noteikti palīdzēs nākotnē un paplašinās redzes loku. Septembra sākumā izdomāju tēmu, diezgan ātri izvēlējos pedagogu (Vladislavu Nazarenko), jo tēma ir saistīta ar viņa priekšmetu un zināju, ka šim cilvēkam jau ir pieredze zinātniski pētniecisku darba vadīšanā. Pirmajā sapulcē, daloties ar idejām, samainījām darba tematu, ka arī apvienojāmies ar klases biedru, jo abi divi sapratām, ka darba apjoms būs ļoti liels, lai to pildītu vienam. Uzskatu, ka darbā bija diezgan daudz praktiskā darba, bet tieši tas ir labi. Darba gaitā mēs iepazināmies ar mūsdienīgām tehnoloģijām un to trūkumiem (3d printeriem), kuri nav tik bieži sastopami ikdienā, pat izmantojam iespēju lietot tos, iemācījāmies plānot laiku, kā arī iepazināmies ar jaunām, agrāk nezināmām, programmām. Manuprāt, sarežģītākais darbā bija tieši eksperimenta daļa. Lai atrastu izmaiņas cilvēku uzvedībā, bija jāveic divi eksperimenti. Tos bija jāsaplāno, jāizdomā uzdevums, lai neatklātu īstu eksperimenta motīvu, ka arī atrast cilvēkus, kas piedalīsies tajā un veikt eksperimentu ar katru dalībnieku individuāli. Man liekas, ka ZPD rakstīšana 10-tajā klasē ir izdevīga, jo labiem skolēniem ir trīs mēģinājumi, lai uzrakstītu teicamu darbu, kas var uzvarēt reģionā vai pat valstī. Ir arī citi iemesli, lai to rakstītu 10.-ajā klasē, piemērām, ļoti daudz skolēnu nāk uz vidusskolu, jo nezina kur doties tālāk, taču zinātniski pētnieciskā darba gaitā skolēni gūst jaunu informāciju un pieredzi, ka arī pēta atsevišķas problēmas sīkumus, kas var palīdzēt nākotnes profesijas izvēlē.

Samaksas kārtība par ēdināšanu skolā

 • Valsts apmaksā brīvpusdienas 1.-4.klasei un Rīgas pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 5.-9.klasei
 • Vecāki maksā:
  • Kompleksās pusdienas (10.-12.kl) 1,42 €
  • Launags (visām klasēm) 0,57 €
  • Katru dienu piedāvājam brokastis, pusdienās un launagā arī brīvās izvēles ēdienkarti papildus kompleksajām pusdienām
 • Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar bankas pārskaitījumu vai skolas ēdnīcas kasē 07:30 – 09:30 vai 13:00 – 15:00.
 • Samaksu jāveic līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Var apmaksāt uz priekšu arī garāku ēdināšanas periodu, piemēram – mēnesi. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, aprēķinot samaksu par nākamo periodu.

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu:

 • Skolēns Vārds un Uzvārds
 • Klase, kurā mācās
 • Maksājuma periods (piemēram: 15.01.–19.01.2011. vai janvāris, ja maksājat par mēnesi)

Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam:

Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia

PVN reģ.nr.: LV40003556833

Norēķinu konts: AS Swedbank  LV31 HABA 0551 0444 288 54

Ja pārskaitījumam izmantojat AS Swedbank internetbanku, tad jūsu ērtībai varat izmantot bankas definēto maksājumu.

Informācija par kavējumiem

Ja ir samaksāts par launagu (visas klases) vai arī 10.-12.klasēs par kompleksajām pusdienām, skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam līdz attiecīgās dienas plkst. 07:30 – 08:30 informēt skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz t. 26 591 8393. Ja mēs savlaicīgi saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.

1.-9.klases par neierašanos skolā ziņo klases audzinātājai.

Kompetents pedagogs 21.gadsimtā: zināšanas praksē

Lai efektivizētu kvalitatīvas izglītības attīstību Latvijā, tādējādi veicinot pozitīvas pārmaiņas multikulturālas un demokrātiskas sabiedrības attīstībā, Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council Latvia uzsāk īstenot projektu „Kompetents pedagogs 21. gadsimtā: zināšanas praksē”. Iniciatīvas mērķis ir sniegt gan profesionālu atbalstu, gan arī motivāciju attīstībai un pilnveidei izglītības iestāžu vadītājiem, lai veicinātu pārmaiņas, kuras virzītas uz izglītības procesa efektivizēšanu un izglītības rezultātu atbilstību mūsdienu dzīves prasībām. Projekta īstenošanā tiks iesaistītas vairāk nekā 15 pirmsskolas izglītības iestādes un 15 skolas no Rīgas un Daugavpils, kas tiks izvēlētas konkursa kārtībā. Piedaloties dažādās izglītojošās un pieredzes apmaiņas aktivitātēs (semināros, praktiskajās darbnīcās u.c.) izglītības iestāžu vadības komandas gūs izpratni par kvalitatīvas pedagoģijas principiem, kas palīdzēs veikt pašvērtējumu, nodrošinās pedagoģisko kompetenču pilnveidi un skolotāja profesionalitātes novērtēšanu, uzlabos pārmaiņu vadības prasmes, kā arī komandas darbu un sadarbību ar pedagogu kolektīvu attīstības veicināšanai izglītības iestādē.

Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils un Rīga.

Projekta finansētājs: Britu padome Latvijā.

Kontaktpersona: projekta vadītāja Kristīne Liepiņa tālr.: 65235635; e-pasts: iic.kristine@gmail.com

Facebook grupa Pārmaiņu arhitekti https://www.facebook.com/groups/parmainuarhitekti/