6.oktobrī mūsu skolas audzēkne piedalījās Kaļiņingradas apgabala atklātajā kiokusinkai-kan turnīrā. Sava vecuma absolūta svara kategorijā ieņēma godalgoto III vietu.

Sasniegumi sportā jau septembrī!

28.septembrī mūsu skolas audzēkņi — Gabriela Kotova (7.klase) un Timurs Kotovs (2.klase) piedalījās Olaines otrajā atklātā čempionātā pēc pilnkontakta JOSUI KARATE un izcīnīja zelta medaļas savās kategorijās.

Novēlam šajā sezonā mūsu sportistiem sasniegt vēl nebijušus rezultātus, rast spēku un motivāciju strādāt vēl smagāk un neatlaidīgāk, lai sasniegtu visaugstākos rezultātus!

JOSUI-ASHIHARA KARATE

Теперь и в пурвциемсе, в помещении 74 средней школы, проводятся занятия по всестилевому каратэ. Приглашаем мальчиков и девочек, в возросте от 4 лет и старше, присоединяйтесь к нашей дружной WORLD JOSUI-ASHIHARA KARATE федерации. Занятия проводит квалифицированный тренер, который имеет соответствующее тренерское и международное судейское образование. Ждём вас по вторникам и четвергам с 16:00 до 17:00. Первые три тренировки – бесплатно. Дополнительная информация по телефону: 28658181. Тренер Андрей

Izlaidums 2019

15. un 21.jūnijā 9. un 12. klases absolventi teica atvadas savai skolai. Pateicības vārdi tika veltīti skolotājiem, vecākiem un skolai. Skolas direktore Irina Frolova pasniedza Rīgas Domes Pateicības, par ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm mācībās un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos Rīgā — Evitai Kaļitai, Jekaterinai Sidorovai un Karolinai Koročkinai. Īpaši tika izcelti divi audzēkni — Inna un Karina Strogonovi — Latvijas Simtgades stipendijai (Finanšu Ministrija) skolas izvirzītie pretendenti, kas saņēma savu godalgotu stipendiju 500 EUR apmērā.

Direktore savā runā uzsvēra, ka izglītoti cilvēki ir vērtība savai ģimenei, savai pilsētai, savai valstij, savukārt iegūtās zināšanas dos iespēju sasniegt profesionālās virsotnes un vairos līdzcilvēku labklājību.

Prieks par jauniešiem, kuri savā vidusskolas laikā piedalījās konkursos, ārpusklases pasākumos, Izglītības Attīstības Aģentūras un UNESCO projektos, vienlaicīgi attīstot savas zināšanas un prasmes, kā arī prezentējot skolu Latvijā un pasaulē.

Priekšā centralizēto eksāmenu rezultātu gaidīšanas laiks un studiju programmu izvēle augstskolās. Lai vasaras mēneši ir spēka un enerģijas avots jauniem panākumiem mācībās, sportā un radošajās aktivitātēs! Paldies skolēnu vecākiem, sadarbības partneriem par kopīgo darbu mūsu bērnu interesēs! Uz tikšanos rudenī!

Zinību forums 2019

31.maijā visās Latvijas vispārizglītojošās skolās beidzas šis mācību gads. Visā valstī noritēja svētku līnijas un koncerti. Savukārt skolēni un viņu vecāki ar ziediem un labiem vārdiem pateicas saviem skolotājiem un klases audzinātājiem par izturību, mīlestību un ieguldīto darbu gadu.

Šī mācību gada noslēgumā mūsu skolā tradicionāli notika svinīgs pasākums — Zinību Forums. Skolēni, kuri skolu beidza ar teicamām un izcilām atzīmēm, ar lepnumu mājas aiznesa īpašas liecības – sudraba un zelta, kuras iesniedza skolas direktore Irina Frolova un skolas mācību daļas pārzine — Irēna Petrova.

Īpaši tika izcelti skolēni, kas gada ietvaros veiksmīgi piedalījās vairākās olimpiādēs, konkursos un pasākumos. Tika apbalvoti arī deju kolektīva biedri un meiteņu futbola komandas dalībnieki. Kā arī skolēni, kas sasniedza labus rezultātus pētnieciskajos darbos. 

Mums ir lepnums par visiem audzēkņiem, kuri uzdrīkstējās, mēģināja un patiess prieks, ka viņiem tas izdevās. Milzīgs paldies arī viņu iedrošinātājiem un atbalstītājiem — skolotājiem.

latvijas skolas soma

Visa gada garumā mūsu skolas skolēni piedalījās programmā “Latvijas skolas soma”. Ikvienam Rīgas 74. vidusskolas skolēnam bija vismaz viens kultūras pasākums semestrī, kas bija tieši saistīts ar mācību procesu. Šī bija lieliska iespēja papildināt savas zināšanas par Latvijas vēsturi un kultūras vērtībām, kā arī iepazīties klātienē ar vēsturisko mantojumu un zinātnes sasniegumiem.

Īpašo pateicību gribētos izteikt Aleksejam Lukjančikovam par ieguldīto darbu un par aizraujošajām ekskursijām. Mūsdienās ir ļoti grūti aizraut skolēnu kaut ko klausīties, bet Aleksejam tas izdevās. Viņš stāstīja tik interesanti, plaši un saprotami, ka varēja noturēt skolēnu uzmanību līdz pašām beigām. A. Lukjančikovs pierādīja, ka, ja pareizi pasniegt informāciju, tad var jebkurā vecumā ieinteresēt skolēnu paplašināt savu redzesloku. Latvija ir vieta ar unikālo kultūras mantojumu, kuru mums jāsaglabā un jānodod nākamajām paaudzēm. 

Šogad “Latvijas skolas somas” ietvaros 1.–12.kl. skolēni iepazinās ar Latvijas dabas skaistumu un kultūras notikumiem, kā arī piedalījās aktivitātēs ne tikai Rīgā, bet arī ārpus tās. Visi skolēni ar nepacietību gaida nākamo jauno mācību gadu, lai vēl tuvāk iepazinātos ar Latvijas kultūru.    

Autore: Kristiāna Paula Kukša