Lāčplēša diena

Lāčplēša diena ir piemiņas diena, ko atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār tā saukto Bermonta karaspēku, kurš mēģināja iebrukt Rīgā 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

Visu svēto diena skolā

Skolēnu padomes pārstāvji pauž savu pateicību draugiem un klasesbiedriem, kuri piedalījās mūsu vairākās tmosktivitātēs, kā spēlēs un konkursos tematiskajā Halovīna vakarā – “Latvijas folklora mantojums”. Pasākums tika rīkots jau otro reizi un bija vērojams dalībnieki pieaugumus, salīdzinot ar pagājušo gadu, aptuveni 60 skolēni. Pasākumā pārsvarā piedalījās 9.-12. klases skolēni, bet citi skolēni arī mēģināja piebiedroties, ieraugot cik siltā un pozitīvā atmosfērā notiek pasākums. Konkursam bija liela atsaucība. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šis pasākums noritēja vēl jautrāk. Ceram uz Jūsu atsaucību arī nākamajā gadā.

Foto autori:

Vladislavs Nazarenko

Aleksandrs Sinkevičs

Fotogalerija

Topošajiem foto dizaina speciālistiem ir iespēja papildināt savu portfolio

Aktivitātes tiek organizētas projekta “Latvijas folkloras mantojums” ietvaros, projektu finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

 1. Konkursa mērķis:
  • Veicināt patriotisma jūtas pret Latviju un popularizēt zemes skaistumu caur fotogrāfijām.
  • Foto vēstījumam jāparāda Latvijas kultūru un dabu.
  • Veicināt skolēnu aktivitāti, veidojot radošus darbus.
 1. Konkursa dalībnieki:
  • Konkursā var piedalīties jebkurš ieinteresents no Rīgas 74.vidusskolas.
  • Konkursā nedrīkst piedalīties konkursā organizēšanā iesaistītās personas, žūrijas locekļi.
 1. Konkursa norise:
  • Konkursa norises laiks ir no 2017. gada 1. novembra līdz 10. novembra plkst. 15:30.
 1. Darbu sagatavošana:
  • Konkursam iesniedzamajām fotogrāfijām jābūt uzņemtām laikā posmā no 2017. gada 1. novembra līdznovembram (ieskatot).
  • Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 2 fotogrāfijas.
  • Katrai iesniegtajai fotogrāfijai jānorāda vārds, uzvārds, klase, nosaukums un 2–3 teikumu apraksts.
  • Konkursam var iesniegt tikai savus darbus.
  • Fotogrāfijas var būt krāsainas vai melnbaltās.
  • Fotogrāfija nedrīkst būt izveidota apvienojot vairākus attēlus.
  • Darbus jāiesniedz elektroniski, augšupielādējotLV vietnē.
 1. Darbu iesniegšana:
  • Fotogrāfijas saite kopā ar nosaukumiem un aprakstiem jāiesniedz uz e-pastu jananiasvili@edu.riga.lv līdz 2017. gada 10. novembrim, plkst. 15:30
 1. Konkursa žūrija un darbu vērtēšana:
  • Iesniegtos darbus izvērtēs konkursa organizatoru izveidota žūrija 6 cilvēkus sastāvā.
  • Konkursa žūrijas komisijas sastāvā būs skolēnu padomes pārstāvji.
 1. Darbu vērtēšanas kritēriji:
  • Darbu atbilstība konkursa nolikuma formālajiem kritērijiem (darba atbilstība konkursa mērķim).
  • Darbu tehniskā un mākslinieciskā̄ kvalitāte (kompozīcija, izpildījums, kopskats).
  • Darbu saturs (idejas oriģinalitāte).
 1. Konkursa rezultāti:
  • Konkursā “Tik dažāda Latvija” uzvarētāji tiks paziņoti skolas tīmekļu vietnē r74vsk.lv un skolas FACEBOOK vietnē www.facebook.com/74vsk
  • Labākie darbi tiks izdrukāti un piedalīsies skolā veidota izstādē.

ES mājā notiks radošas un spocīgas Helovīna svinības.

31. oktobrī, kad pasaulē atzīmē Helovīnu jeb Visu svēto vakaru, aicinām Eiropas Savienības mājā, 1. stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā no plkst. 17 līdz 19 piedalīties izzinošā lekcijā par šo svētku izcelsmi un nozīmi, kā arī radošajās darbnīcās. No plkst. 17 līdz 18 notiks Dr. philol. Ritas Treijas, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta… Read More

Halovīni skolā

Mēs, skolēnu padomes pārstāvji, aicinām jūs, 9.-12. klases skolēni, piedalīties mūsu projekta “Latvijas folkloras mantojums”.
Projekts būs 2 posmus. Pirmkārt, tas būs Halovīns, kurš notiks 27.10.2017. plkst. 18:00. Šī pasākumā laikā būs konkursi un mūzika. Būs Jautri! Mēs gribam to izdarīt, lai skolas dzīve būtu ar jaunam tradīcijām, un ari skolēni uzzinātu kaut ko jaunu. Mūsu pasākumā mēs Jums paradīsim ne tikai ārzemju varoņus, bet ari mūsu, Latvijas folklora tēlus. Lai mēs visi kopa labāk iepazīstu savu un citu tautu sakne. Halovīns notiek aktu zālē un ieeja būs tikai ar uzaicinājumiem no skolēnu padomes biedriem. Gaidām Jūs tematiskos kostīmos, kuriem ir sava vēsture.

Aktivitātes tiek organizētas projekta „Latvijas folkloras mantojums” ietvaros, projektu finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Konkurss “Progress sākas tur, kur ir konkurence”

Vidusskolēni un studenti aicināti piedalīties eseju konkursā “Progress sākas tur, kur ir konkurence”

No 9. līdz 31. oktobrim Konkurences padome (KP) aicina vispārizglītojošo skolu 10.-12. klases skolēnus, kā arī bakalaura un 1. līmeņa augstākās izglītības studiju ekonomikas un tiesību zinātņu studentus piedalīties iestādes rīkotajā eseju konkursā par tēmu “Progress sākas tur, kur ir konkurence”. Esejā vidusskolēni un studenti aicināti sniegt savu skatījumu par konkurences nepieciešamību ikdienā gan no individuālā, gan no kopējās sabiedrības skatu punkta.

Šogad aprit 25 gadi, kopš Latvijā tiek uzraudzīta godīga konkurence. Godīga konkurences uzraudzība nozīmē, ka tiek vērtēts, vai uzņēmumi aizliegti nevienojas, vai lielie uzņēmumi ļaunprātīgi neizmanto savu varu vai arī neīsteno tādas apvienošanās, kas var radīt kaitējumu patērētājiem un ekonomiskajai attīstībai kopumā.

Lai veicinātu diskusiju par godīgas konkurences nepieciešamību dažādās sabiedrības grupās, KP aicina piedalīties iestādes rīkotajā eseju konkursā divas sabiedrības grupas – visus Latvijas vidusskolēnus, kā arī bakalaura un 1. līmeņa augstākās izglītības studiju ekonomikas un tiesību zinātņu studentus. Konkursa uzdevums ir izstrādāt un iesniegt KP ne vairāk kā divas lappuses garu eseju par tēmu “Progress sākas tur, kur ir konkurence”, kur vidusskolēni un studenti apraksta to, kā saredz konkurences nozīmi ikdienas dzīvē gan savas, gan sabiedrības attīstībā.

Divi labākie katras grupas eseju iesniedzēji saņems galda spēļu veikala dāvanu kartes, savukārt grāmatnīcas dāvanu kartes – katras grupas uzvarētāja konkrētā mācību vai studiju priekšmeta skolotājs(-a) vai pasniedzējs(-a). Papildus labākās bakalaura un 1. līmeņa augstākās izglītības studiju ekonomikas vai tiesību zinātņu grupas esejas autors iegūs prakses vietu KP.

Skolēni un studenti aicināti savas esejas iesniegt KP līdz š.g. 31. oktobrim, tās elektroniski sūtot uz e-pasta adresi konkurencei25@kp.gov.lv.

Eseju konkursa nolikums: https://goo.gl/fv1UNV