Skolēna e karte

Aicinam līdz 5. septembrim 1., 5. un 10.klašu skolēnu, kā arī to skolēnu vecākus, kuru bērni šajā mācību gadā maina skolu, pieteikties Skolēna e kartei portālā www.eriga.lv.

Portālā www.eriga.lv vecāki var attālināti aizpildīt pieteikumu Skolēna e kartei. Aizpildot pieteikumu, dati par skolēnu un skolu, kurā bērns mācās, tiks atlasīti automātiski, vecākiem būs jāpievieno tikai skolēna fotogrāfija. Balstoties uz saņemto pieteikumu, “Rīgas satiksme” izgatavos Skolēna e kartes un nogādās tās skolās, kur skolas direktors tās parakstīs un izsniegs audzēkņiem.

Ja pieteikums tiks aizpildīts pēc 5.septembra, tad Skolēna e karti varēs saņemt tikai “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centrā. Pēc kartes saņemšanas tā būs jānogādā parakstīšanai skolas direktoram.

Izlaidums 2017

10.jūnijā 9. un 12. klases absolventi teica atvadas savai skolai. Pateicības vārdi tika veltīti skolotājiem, vecākiem, skolai. Skolas direktore Irina Frolova pasniedza Angelinai Smirnovai Pateicību Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Andrisa Ameriksa vardā, par ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm mācībās un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos Rīgā.

Direktore savā runā uzsvēra, ka izglītoti cilvēki ir vērtība savai ģimenei, savai pilsētai, savai valstij, savukārt iegūtās zināšanas dos iespēju sasniegt profesionālās virsotnes un vairos līdzcilvēku labklājību.

Prieks par jauniešiem, kuri savā vidusskolas laikā piedalījās konkursos, ārpusklases pasākumos, Izglītības Attīstības Aģentūras un UNESCO projektos, vienlaicīgi attīstot savas zināšanas un prasmes, kā arī prezentējot skolu Latvijā un pasaulē.

Ar skolas Sudraba un Zelta liecībām par godprātīgu un kvalitatīvu mācību darbu tika apbalvoti skolēni, kuru liecībās gada vērtējumi ir no 7 līdz 10 ballēm un no 8 līdz 10 ballēm:

12.kl.:

 • Angeļina Smirnova
 • Darja Beļčikova
 • Margarita Orlova
 • Vladļens Bahtins

9.kl.:

 • Jana Borovinska
 • Daņiils Jakovļevs
 • Rita Sizova
 • Ksenija Fedotova
 • Kristiāna Paula Kukša
 • Vadims Ļapins
 • Dmitrijs Maksjura
 • Maksims Mališevs
 • Karalina Sjomina
 • Alina Pavlova

Priekšā centralizēto eksāmenu rezultātu gaidīšanas laiks un studiju programmu izvēle augstskolās. Lai vasaras mēneši ir spēka un enerģijas avots jauniem panākumiem mācībās, sportā un radošajās aktivitātēs! Paldies skolēnu vecākiem, sadarbības partneriem par kopīgo darbu mūsu bērnu interesēs! Uz tikšanos rudenī!

Fotogalerija (9.kl.)

Fotogalerija (12.kl.)

Zinību forums 2017

31.maijā visās Latvijas vispārizglītojošās skolās beidzas šis mācību gads. Daudzviet notiek svētku līnijas un koncerti. Savukārt skolēni ar ziediem un labiem vārdiem pateicas saviem skolotājiem par izturību un mīlestību.

Šī mācību gada noslēgumā mūsu skolā notika svinīgs pasākums — zinību forums. Skolēni, kuri skolu beidza ar teicamām un izcilām atzīmēm, ar lepnumu mājas aiznesa īpašas liecības – sudraba un zelta, kuras iesniedza skolas direktore Irina Frolova un skolas mācību daļas pārzine — Irina Aizpuriete. Šogad zelta liecību saņēma 91 skolēns, kuru liecībās vērtējumi ir ne zemākas par 8 ballēm. Savukārt sudraba liecību saņēma 126 skolēni ar vērtējumiem 7 balles un augstākiem — jauns rekords.

Īpaši tika izcelti skolēni, kas gada ietvaros veiksmīgi piedalījās vairākās olimpiādēs, konkursos, pasākumos. Kā arī skolēni, kas sasniedza labus rezultātus pētnieciskajos darbos:

 • Jeļena Ananiašvili — I vieta Rīgas zinātniski pētniecisko darbu skolēnu konferencē un III vieta Latvijas 41.skolēnu zinātniskā konferencē (informātikas sekcija). Darba vadītājs — Vladislavs Nazarenko;
 • Anastasija Fedotova — II vieta Rīgas zinātniski pētniecisko darbu skolēnu konferencē (angļu valodas sekcija). Darba vadītājs — Ludmila Oļševska;
 • Dana Šamrova — III vieta Rīgas zinātniski pētniecisko darbu skolēnu konferencē (ķīmijas sekcija). Darba vadītājs — Jeļena Zaikina.

Fotogalerija

Pēdējais zvans

Maija beigu tuvošanās katram skolēnam liek izjust īpašu nemieru, vienai daļai šis mēnesis vēsta par vasaras un skolēnu brīvlaiku, bet otrai — par satraukumu un eksāmeniem. Nemanot ir pienācis brīdis, kad 13. maijā noskanēja pēdējais skolas zvans mūsu 9. un 12. klases skolēniem. Pēdējais zvans – tas ir starta signāls ieskaišu un eksāmenu sākumam. Skolēniem tika veltīti uzmundrinoši un cerību pilni vēlējumi, kā arī no skolēnu puses tika teikti pateicības vārdi mūsu skolas skolotājiem par darbu, ko tie ir ieguldījuši viņu izaugsmē, par pacietību un atbalstu visu šo gadu garumā. Par godu šim pasākumiem, 8. un 11. klašu skolēni bija sagatavojuši nelielus priekšnesumus. Dejoja skolas deju kolektīvs “Raduga”, kā arī varēja noskatīties nelielu parodiju par topošiem absolventiem, kuru bija sagatavojuši 11.klašu skolēni. Pasākuma vadītāji kopā ar 1. klases skolnieci iezvanīja pēdējo reizi lielo zvanu, un 9., 12. klases devās uz saviem kabinetiem, lai nosvinēt šos mazliet skumjos svētkus — tas ir īpašs un tomēr arī skumjš brīdis, jo ikkatrs abiturients zina, ka vairs nekad nesēdēs klašu solos kā pamatskolēns vai vidusskolēns, ka ikdienā nebūs kopā ar ierastajiem klasesbiedriem, jo pēc vasaras brīvlaika katrs jau būs atradis savu tālāko dzīves ceļu.

Fotogalerija

Ekskursija uz Daugavpili

21.aprīlī mūsu skolas pārstāvji 12 cilvēku sastāvā, kā arī biedri no Rīgas Klasiskās ģimnāzijas, Rīgas 31. vidusskolas un Zolitūdes ģimnāzijas piedalījās Izglītības Attīstības Centra rīkotā ekskursijā uz Daugavpili sadarbībā ar Britu padomi, turpinot jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektu “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.”

Dienas laikā mēs apmeklējām Daugavpils 9., 10. un 12.vidusskolas, Daugavpils cietoksni un Marko Rotko mākslas centru, un Daugavpils teātra izrādi “Purva bridējs/-i”.

Fotogalerija

Izmaiņas zvanu sarakstā

Izmaiņas zvanu sarakstā ir veiktas sakarā ar noteikumiem par ēdināšanu — izglītības iestādei skolēnam ir jānodrošina vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu, tam jāparedz vismaz 30 minūšu starpbrīdis, ja skolas ēdnīca var nodrošināt vietu visiem bērniem skolā, kā arī pusdienas notiek pēc plkst. 11.00