Projekta “Visi kopā par Eiropu bez diskriminācijas un ar vienādām iespējām ikvienam” noslēgums

Pagājušajā nedēļā mūsu skolas delegācija piedalījās Rīgas 71. vidusskolas projekta “Visi kopā par Eiropu bez diskriminācijas un ar vienādām iespējām ikvienam” noslēguma pasākumā kultūras pilī VEF.

2017./2018. mācību gadā Rīgas 71.vidusskola (Latvija) un Bundesverband russischsprachiger Eltern e.V. (BVRE – federālā krievvalodīgu vecāku savienība, Vācija) kopīgi īstenoja projektu „Visi kopā par Eiropu bez diskriminācijas un ar vienādām iespējām ikvienam”. Tas ir starptautiskais vācu – latviešu kinoprojekts, kurā piedalījās jaunieši no Latvijas (Rīga) un Vācijas (Ķelne). Projektu finansiāli atbalstīja fonds EVZ (“Erinnerung, Verantwortung und Zukunft / ”Piemiņa, Atbildība un Nākotne”) programmas Europeans for Peace ietvaros. Šī programma atbalsta internacionālus jaunatnes projektus. Projekta ietvaros notika divu internacionālu jauniešu grupu no Ķelnes (Vācija) un no Rīgas (Latvija) radoša mijiedarbība.

Rīgas grupā darbojas skolēni gan no latviešu, gan no krievu skolām – Rīgas Kultūru vidusskolas un Rīgas 71.vidusskolas, kā arī skolēni ar īpašām vajadzībām, kas mācās Rīgas 71.vidusskolas Izglītības un rehabilitācijas centrā. Galvenā projekta tēma ir: analizēt, saprast un atainot filmā jauniešu skatījumu uz aktuālajām problēmām mūsdienu pasaulē, īpašu uzmanību pievēršot tēmai: tolerance un antidiskriminācija. Projektā tika pētīts kopīgais un atšķirīgais jauniešu dzīvē, dažādas grupās, kurās iesaistās jaunatne, diskriminācija un jauniešu iesaistīšanās sociālajā dzīvē gan Latvijā, gan Vācijā, kā jaunieši iztēlojas nākotni apvienotajā Eiropā. Jaunieši analizēja, kā viņi redz nākotni bez diskriminācijas – gan saistībā ar fiziskajām vai garīgajām spējām, tautību vai reliģisko piederību u.tml. Tika filmētas dažādas intervijas. Projekta rezultātā tapa dokumentāla, uz biogrāfiskiem stāstiem balstīta filma, kuras galvenie varoņi — gan paši jaunieši, gan citi interesanti cilvēki, kas dzīvo gan Latvijā, gan Vācijā.

Sveicam Lieldienās!

Lieldienas ir svētki ar senu vēsturi. Šie ir svētki ar cerību par labāku nākotni, ar ticību brīnumam, ar mīlestību pret pasauli, dzīvi, un tiem, kas ir blakus.

Šajās dienās visi priecājas par pavasara sākumu, jaunas dzīvības rašanos. Lai arī Jūsu labajos aizsākumos Jūs pavada veiksme un labklājība!

Šodien Rīgas 74.vidusskolas kolektīvs grib novēlēt Jums tikai pašu labāko un gaišāko! Sveicam Jūs, Jūsu tuviniekus un radiniekus!

Rīgas reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

Piektdien, 23. martā, vairākās Latvijas Universitātes (LU) fakultātēs notika Rīgas reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference 23 sekcijās. Konferences noslēgumā LU Akadēmiskā centra Dabas mājas “Magnum” zālē plkst. 16.00 tika apbalvoti labāko darbu autori, starp kuriem ir arī mūsu 10.kl. audzēknis — Marats Samigullins, kurš izcīnīja II pakāpi informātikas sekcijā.

Kopumā no skolas šogad konferencē piedalījās seši darbi — Karolina Koročkina (Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcija), Karīna Strogonova un Inna Strogonova (Veselības zinātņu sekcija), Marats Samigullins, Daņiils Jakovļevs un
Vadims Ļapins, Valērija Vlasova un Jeļena Ananiašvili (Informātikas sekcija).

Skolēni darbus aizstāvēja 23 sekcijās un darbi, kuri recenzijas un prezentācijas vērtējumu kopsummā saņema vismaz 60 punktus, tika izvirzīti uz 3. posmu — valsts ZPD konferenci, kas notiks 20. un 21. aprīlī Rīgā. No mūsu skolas tika izvīrzīti divi darbi — Marats Samigullins, Daņiils Jakovļevs un Vadims Ļapins (Informātikas sekcija).

Kopumā Rīgas reģiona konferencē tika prezentēti 339 darbi un piedalījas 427 skolēni. Vismazāk darbu iesniegts filozofijas sekcijā (viens), bet visvairāk — 40, ķīmijas sekcijā. Skolēnu pieteikto darbu tēmu dažādība ir ļoti plaša. Piemēram, informātikas sekcijā tika prezentēts darbs “Publisko tualešu piemērošana cilvēku fizioloģiskajām vajadzībām” (Daņiils Jakovļevs un Vadims Ļapins), tieslietu sekcijā — “Krimas pievienošana Krievijai starptautisko tiesību kontekstā”, veselības zinātnes sekcijā – “Putekļu daudzums skolas gaisā”.

Skolēnu darbus Rīgas reģionā vērtēja komisija (LU mācībspēki un doktoranti), kuri ir arī darbu recenzenti. Kopumā Latvijā 23. martā notika piecas reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences: arī Liepājā, Jelgavā, Valmierā un Daugavpilī.

Viss par zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanu — skolēnu pieredze

Vadims Ļapins:

Jau šī mācību gada sākumā, kad mums pastāstīja par ZPD (Zinātniski pētniecisko darbu) konkrētāk, detaļās, es nolēmu rakstīt. Zināju, ka ZPD rakstīšana sniegs dažas priekšrocības nākotnē, tādas kā budžeta vieta universitātē un stipendija.

ZPD vadītājs deva padomu un paskaidroja par tālāko idejas realizāciju. Pēc sarunas nolēmu, ka tēma jāmaina un darbu rakstīšu ar savu klases biedru jo, darba apjoms  ir ļoti liels un rakstīt divatā būs vieglāk. Darba gaitā saskarāmies ar dažām grūtībām. Viena no tām bija respondentu dažādais vecums. Bija grūti sākt rakstīt programmu automatizācijai, jo nebija pieredzes. Gribētu vērst uzmanību tam, ka arī maketa veidošana nebija tik viegla kā likās. Daudz darba ar mazām detaļām, kā arī dažas neprecizitātes 3d printera darbā, ar kura palīdzību mēs veidojām maketu.

Dažiem skolēniem šķiet, ka ZPD nav jāraksta. Viņiem šķiet, ka tas nav vajadzīgs, jo to viņi rakstīs universitātē. Man ir citāds viedoklis, jo agrāk skolēni sāks rakstīt zinātniski pētnieciskos darbus, jo plašāks būs viņu redzesloks un iespējas turpmāk realizēt savas zināšanas. Dažreiz es dzirdu tādu frāzi, ka jaunieši neievieš nekā  jauna mūsu dzīvē. Tas nav tā. ZPD ir lieliska iespēja  uzlabot mūsu pasauli.

Viss par zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanu — skolēnu pieredze

Marats Samigullins:

Es guvu ļoti lielu pieredzi, rakstot zinātniski pētniecisko darbu. Es iemācījos rakstīt zinātnisku tekstu, kā arī strādāt ar datora sistēmām un programmām. Lai kvalitatīvi izveidot lietotāja saskarni, es izmantoju SIA MAKIT palīdzību. Labākai darba demonstrēšanai, izveidoju maketu, kur uzmontēju  apgaismes stabu un 3 mašīnas brauktuves malā. Pēc darba uzrakstīšanas droši varu pateikt, ka es ieguvu zināšanas informātikā un arī iemācījos programmēšanas pamatus. Pateicoties zinātniski pētnieciskajam darbam varu apgalvot, ka tas man palīdzēja arī profesijas izvēlē, un tā noteikti būs saistīta ar inženieriju un programmatūras izstrādi. Es domāju, ka manu projektu varētu īstenot dzīvē, ja atrastos sponsori un viedo autostāvvietu noteikšanas sistēmu jau ļoti drīz  ikdienā varēs izmantot savā pilsētā.

Erasmus+ “Youth For Youth. Step Up.”

Pagājušajā nedēļā skolā viesojās jaukā jauniešu grupa no starptautiskās KĒFA organizācijas. ERASMUS+ projekta “Youth For Youth. Step Up.” ietvaros satikās ar piektās klases skolēniem. Programmas koordinatore un Biedrības “KĒFA” valdes locekle Anna Gerasimova par projektu:

No 26.februāra līdz 1.martām “KĒFA” programmas “Es izvēlos dzīvi” ietvaros piektās klases audzēkni apmeklēja trīs pasākumus, kuros tika runāts par slikto alkoholu, narkotiku un smēķēšanu ietekmi un par veselīgu dzīves veidu.

Katrā pasākumā bija informatīvā daļa, kur bērniem tika stāstīts par slikto ieradumu sekām, par atkarību. Iegūto informāciju audzēkņi izmantoja interaktīvajā galda spēlē “Es izvēlos dzīvi”.

Šīm nodarbībām ir iepazīšanās raksturs un tās ir aizgūtas no L.D. Neikura programmas “Es izvēlos dzīvi”.  Šī programma ir orientēta uz apmācību par apzināto atteikšanos no narkotiskajām vielām un saudzīgo attieksmi par savu veselību.

Nodarbību mērķis — sniegt audzēkņiem izpratni par atkarībām un par veselīgo dzīves veidu.

Programma ir paredzēta 10-15 gadu vecuma posmam, sastāv no trim 40.min. garām nodarbībām.

Katra nodarbība ir informatīvā daļa (prezentācija, diskusija, video, balons cigaretes veidā un t.t.) un praktiktiskā daļa — spēle “Es izvēlos dzīvi”. Rotaļas uzdevumi — vadīt spēlmani par visiem cilvēka iespējamiem izvēles variantiem un parādīt uzskatāmu rezultātu. Spēle atkārtojās visās trijās nodarbībās, lai katrs dalībnieks varētu būt dažādās lomās.