Kompetents pedagogs 21.gadsimtā: zināšanas praksē

Lai efektivizētu kvalitatīvas izglītības attīstību Latvijā, tādējādi veicinot pozitīvas pārmaiņas multikulturālas un demokrātiskas sabiedrības attīstībā, Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council Latvia uzsāk īstenot projektu „Kompetents pedagogs 21. gadsimtā: zināšanas praksē”. Iniciatīvas mērķis ir sniegt gan profesionālu atbalstu, gan arī motivāciju attīstībai un pilnveidei izglītības iestāžu vadītājiem, lai veicinātu pārmaiņas, kuras virzītas uz izglītības procesa efektivizēšanu un izglītības rezultātu atbilstību mūsdienu dzīves prasībām. Projekta īstenošanā tiks iesaistītas vairāk nekā 15 pirmsskolas izglītības iestādes un 15 skolas no Rīgas un Daugavpils, kas tiks izvēlētas konkursa kārtībā. Piedaloties dažādās izglītojošās un pieredzes apmaiņas aktivitātēs (semināros, praktiskajās darbnīcās u.c.) izglītības iestāžu vadības komandas gūs izpratni par kvalitatīvas pedagoģijas principiem, kas palīdzēs veikt pašvērtējumu, nodrošinās pedagoģisko kompetenču pilnveidi un skolotāja profesionalitātes novērtēšanu, uzlabos pārmaiņu vadības prasmes, kā arī komandas darbu un sadarbību ar pedagogu kolektīvu attīstības veicināšanai izglītības iestādē.

Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils un Rīga.

Projekta finansētājs: Britu padome Latvijā.

Kontaktpersona: projekta vadītāja Kristīne Liepiņa tālr.: 65235635; e-pasts: iic.kristine@gmail.com

Facebook grupa Pārmaiņu arhitekti https://www.facebook.com/groups/parmainuarhitekti/

Izsludina pieteikšanos bezmaksas vasaras nometnei ASV

Jaunieši, kas šobrīd mācās 11. klasē, aicināti pieteikties bezmaksas vasaras programmai BAFF Līderības Akadēmija,  kas sniedz iespēju pavadīt vasaru ASV, iegūstot neaizmirstamu pieredzi, uzlabot angļu valodas zināšanas un iepazīst Amerikas kultūru. Līdz 4. martam programmai aicināti pieteikties aktīvi un mērķtiecīgi jaunieši, kuriem ir interese par uzņēmējdarbību un vēlme atklāt savus talantus.

Līderības Akadēmija ir konkursa programma vidusskolas 11. klašu skolēniem, kuriem piemīt līdera īpašības – entuziasms, drosme, mērķtiecība. Palīdzot izstrādāt katram savu projekta ideju, iesaistītie skolotāji no ASV veicinās interesi par uzņēmējdarbību, iedvesmos un iedrošinās jauniešus realizēt savu līdera potenciālu. Akadēmija tiks organizēta ASV pilsētā Portlendā, Meinas štatā, kur jaunieši trīs nedēļas pavadīs universitātes pilsētiņā, lai apgūtu līderības prasmju kursu. Pirms atgriešanās mājās skolēniem tiks organizēta nedēļu ilga ekskursiju programma uz Ņujorku, Bostonu un Vašingtonu, gūstot plašāku ieskatu ASV kultūrā, vēsturē un uzņēmējdarbībā. Programmā iesaistītie mācībspēki un programmas saturs tiek veidots sadarbībā ar ASV lielāko izglītības apmaiņas organizāciju Council on International Education Exchange (CIEE).

Dalība Līderības Akadēmijā ir bez maksas. Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds segs visus skolēnu ceļošanas, dzīvesvietas, ēšanas, veselības apdrošināšanas un transporta izdevumus. Dalībnieku vecākiem jārēķinās ar izdevumiem kabatas naudai aptuveni 300 ASV dolāru apmērā, kā arī jānodrošina ierašanās Rīgā, lai piedalītos informatīvajā seminārā pirms programmas uzsākšanas.

Lai piedalītos konkursā, līdz 2018. gada 4. martam skolēnam jāaizpilda pieteikuma anketa angļu valodā, jāsagatavo atbildes uz pieciem ar līderību un motivāciju saistītiem jautājumiem un jāsagatavo sekmju izraksts. Labākie kandidāti tiks aicināti uz intervijām klātienē, kuru laikā tiks izvēlēti programmas dalībnieki. Pieteikties dalībai Līderības Akadēmijā tiek aicināti jaunieši no visas Latvijas, kas ir mērķtiecīgi, ar interesi par uzņēmējdarbību un labām sekmēm skolā, kas vēlas atklāt savus talantus un ielikt spēcīgu pamatu karjerai.

Plašāks ieskats par konkursa nosacījumiem un pieteikšanās programmai BAFF Līderības Akadēmija mājaslapā: http://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-leadership/

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekta mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei.

2017. gada oktobra beigās Rīgas 74.vidusskola saņēma apstiprinājumu dalībai šajā projektā, kurā individuālās konsultācijas saņem 12 mūsu skolas audzēkņi.

Projekta īstenošanas laiks: 03./2017. – 12./2022.

Latvijas Valsts svētki

Par godu Latvijas valsts 99. dzimšanas dienai, laika posmā no 10. līdz 17. novembrim, mūsu skolā norisinājās tematiskā nedēļa „Man dvēselē ierakstīts Latvijas vārds…”. Visi skolēni tika iesaistīti dažādos pasākumos un konkursos. Pasākumu mērķis bija radīt skolniekiem interesi par savu dzimteni, tās vēsturi un nacionālajām vērtībām, tajā skaitā arī dejām, mītiem un arhitektūru.

Piektdiena iesākās ar zibakciju — svecīšu iedegšanu Latvijas Valsts formā un svinīgām līnijām, ko organizēja dir. vietn. Jeļena Gubčenko sadarbībā ar deju kolektīvu “Raduga” (skolotājas Larisas Koļesņikas vadībā) un direktores Irinas Frolovas uzrunu. Direktore sveica valsti svētkos un runāja par skaisto un interesanto mūsu Latvijā, par lielām lietām un maziem darbiem, par to, kas ir iekritis katrā sirsniņā, kas liek mīlēt mūsu Tēvzemi.

Fotogalerija

Intelektuālā spēle

Par godu Latvijas Valsts svētkiem, skolā trešdien notika pamatskolas skolēnu intelektuālā spēle “Viss vienā vārdā salikts — Latvija” vēstures stundas ietvaros.

Izsakām pateicību 10–12.kl. audzēkņiem un skolotājiem, kuri piedalījās spēles vadīšanā un organizēšanā. Šogad pirmo reizi spēli vadīja un izdomāja to posmus vidusskolas audzēkni.

Fotogalerija