Kontaktinformācija:

Telefons +371 67599121
Fakss +371 67802532
E-pasts r74vs@riga.lv

Kontaktpersonas:

Direktora p.i.

Vladislavs Nazarenko

 • iestādes vadītājs;
 • skolas tīmekļa vietnes administrēšana;
 • sociālas tiklas FB lapas administrēšana;
 • multimediju veidotājs skolas plašsaziņas mērķiem;
+371 26033550
vnazarenko2@edu.riga.lv
Sekretāre

Margarita Kolomnina

+371 67599121

+371 67474012
r74vs@riga.lv

Direktora vietnieki mācību darbā

Zinaida Kočergina

 • 1. – 6. klasēs;
 • Ilgstoši slimojošo audzēkņu mācību centra vadītāja;
 • Atbildīga par stundu sarakstu.
+371 67474030
zkocergina@edu.riga.lv
Irina Aizpuriete

 • 7. – 9. klasēs;
 • Atbildīga par metodisko darbu skolā;
 • Atbildīga par eksāmeniem 9.kl.
+371 67474030
iaizpuriete@edu.riga.lv
Jeļena Maksimenko

 • 10. – 12. klasēs;
 • Elektroniska žurnāla administratore;
 • Atbildīga par eksāmeniem 12.kl.
+371 67474030
jmaksimenko@edu.riga.lv
Bibliotekāre

Jeļena Gubčenko

+371 67599122
jgubcenko@edu.riga.lv
Medmāsa

Vera Romancova

+371 67802534
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

Sergejs Bergmanis

+371 67474031
sbergmanis@edu.riga.lv

Skolas adrese:

3.5 2 votes
Article Rating