Kontaktinformācija:

Telefons +371 67599121
Fakss +371 67802532
E-pasts r74vs@riga.lv

Kontaktpersonas:

Direktora p.i.

Vladislavs Nazarenko

 • iestādes vadītājs;
 • skolas tīmekļa vietnes administrēšana;
 • sociālas tiklas FB lapas administrēšana;
 • multimediju veidotājs skolas plašsaziņas mērķiem;
+371 67474032

+371 26033550
vnazarenko2@edu.riga.lv

Sekretāre

Margarita Kolomnina

+371 67599121

+371 67474012
r74vs@riga.lv

Direktora vietnieki izglītības jomā

Veronika Pluščevska

 • 1. – 6. klasēs;
 • Ilgstoši slimojošo audzēkņu mācību centra vadītāja;
 • Atbildīga par stundu sarakstu;
 • Skolēnu uzņemšana pirmajā klasē (otrd. plkst. 15:00–17:00, cet. plkst. 8:00–10:00)
+371 67474030
vpluscevska@edu.riga.lv
Irina Aizpuriete

 • 7. – 9. klasēs;
 • Atbildīga par metodisko darbu skolā;
 • Atbildīga par eksāmeniem 9.kl.
+371 67474030
iaizpuriete@edu.riga.lv
Jeļena Maksimenko

 • 10. – 12. klasēs;
 • Elektroniska žurnāla administratore;
 • Atbildīga par eksāmeniem 12.kl.
+371 67474030
jmaksimenko@edu.riga.lv
Bibliotekāre

Jeļena Maksimova

+371 67599122
jmaksimova@edu.riga.lv
Medmāsa

Vera Romancova

+371 67802534
Direktora vietnieks adm. saimnieciskajā darbā

Sergejs Bergmanis

+371 67599122
sbergmanis@edu.riga.lv

Skolas adrese:

4 3 votes
Article Rating