Kontaktinformācija:

Telefons +371 67474012
Fakss +371 67802532
E-pasts r74vs@riga.lv

Kontaktpersonas:

Direktore

Irina Frolova

 

+371 67474032
ifrolova2@edu.riga.lv
r74vs@riga.lv

Sekretāre

Margarita Kolomnina

 

+371 67474012
r74vs@riga.lv

Direktora vietnieki mācību darbā

Zinaida Kočergina

 • 1. – 6. klasēs;
 • Ilgstoši slimojošo audzēkņu mācību centra vadītāja;
 • Atbildīga par stundu sarakstu.
 

+371 67474030
zkocergina@edu.riga.lv

Irina Aizpuriete

 • 7. – 9. klasēs;
 • Atbildīga par metodisko darbu skolā.
+371 67474030
iaizpuriete@edu.riga.lv
Jeļena Maksimenko

 • 10. – 12. klasēs;
 • Elektroniska žurnāla administratore;
 • Atbildīga par eksāmeniem 10–12.kl.
+371 67474030
maksimenko@edu.riga.lv
Direktora vietniece ārpusklases darbā

Jeļena Gubčenko

 

+371 67599122
jgubcenko@edu.riga.lv

Direktora vietnieks izglītības jomā (informātika)

Vladislavs Nazarenko

 • skolas tīmekļa vietnes administrēšana;
 • sociālas tiklas FB lapas administrēšana;
 • skolēnu pašpārvaldes vadītājs;
 • multimediju veidotājs skolas plašsaziņas mērķiem;
 • atbildīgs par skolēnu zinātniski pētniecisko darbību skolā.
 

+371 26033550
vnazarenko2@edu.riga.lv

Medmāsa

Vera Romancova

 

+371 67802534

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

Sergejs Bergmanis

 

+371 67474031
sbergmanis@edu.riga.lv

 

Skolas adrese: