Konsultāciju grafiks (2018./2019.m.g.)

Skolotāju individuālais darbs ar skolēniem un konsultācijas — ir atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai, jo tiek veicināta gan talantīgo skolēnu izaugsme, gan sniegta palīdzība skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu slimības dēļ.  Skolotāji ņem vērā skolēnu individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju konsultācijās. Lai realizēt iepriekšminēto, skolā tika izveidots konsultāciju grafiks.

Pirmdiena
dež.adm.
J.Maksimenko

Otrdiena
dež.adm.
I.Aizpuriete

Trešdiena
dež.adm.
V.Nazarenko

Ceturtdiena
dež.adm.
Z.Kočergina

Piektdiena
dež.adm.
I.Petrova

O.Vlaskina 118.k.

 

08:00–08:24 08:00–08:24 08:00–08:24    
S.Andrejeva 117.k.

 

13:00–13:45   13:00–13:45 13:00–13:45  
N.Sopa 209.k. 12:50–13:10     12:50–13:32 08:30–09:10
A.Berezovska 304.k.

 

  12:50–13:20

14:55–15:13

  12:50–13:20 07:45–8:25

12:50–13:20

14:55–15:13

M.Grīvana 913.k.   13:20–14:00

14:15–14:55

  15:50–16:29 15:00–15:40
I.Cīrule 314.k.

 

15:00–15:40

16:25–16:43

15:00–15:40   14:15–14:55  
A.Dāboliņa.207.k . 15:00–16:20 15:00–15:58      
 I.Villenova 318.k.

 

08:00–08:24 14:05–14:40 08:00–08:24 15:00–15:35 08:00–08:23
N.Griņeva 215.k.

 

14:15–14:55 14:15–14:55

15:00–15:36

15:00–15:40    
A.Karpovs sp.zāle 07:55–8:25 07:55–8:25      
J.Hudjakovs sp.zāle   15:00–15:30 15:45–15:57    
J.Ananiašvili 204.k.         14:05–14:53
I.Grišuļa  201.k

 

    15:00–15:40

15:45–16:25

07:50–08:18 14:15–14:55

15:00–15:40

15:45–16:25

L.Kirilova 312.k. 14:55–15:55   07:50–08:26    
V.Kļimova 115.k.

 

14:00–15:45        
Z.Kočergina 100.k.   14:00–14:15      
I.Ašaka 101.k.

 

13:20–14:00

14:15–14:55

14:15–15:18   14:15–14:55  
S.Vidricka 113.k. 14:00–15:00 14:00–14:54      
R.Zariņa 218.k.     14:37–15:30 15:00–15:40  
V.Lavrentjeva 213.k. 14:15–15:39   15:00–16:30    
L.Istomina 112.k.

 

13:20–14:06 14:00–14:30 13:20–14:00 14:00–14:20 14:00–14:20
J.Zaikina 107.k.

 

    08:00–08:25 08:00–08:25 08:00–08:25

14:00–15:28

I.Briežkalne 315.k.

 

08:10–08:24   13:20–14:35 14:20–14:45  
N.Korsakova 102.k.

 

7:55–8:25

14:15–14:55

14:15–14:55

15:00–15:13

     
S.Prisčepa 317.k.

 

08:00–08:23 08:00–08:23   15:00–16:20  
L.Oļševska 217.k.

 

8:00–8:24

14:15–14:55

 

15:00–15:40   14:15–14:55
I.Gintere 116.k .

 

14:00–15:00 14:00–15:00   14:00–14:18  
T.Šeludjakova107.k. 08:00–08:25

15:40–16:03

       
J.Rimdjonoka mājt.k.     08:02–08:25 08:02–08:25  
V.Svečņikova sp.zāle     08:00–08:25 08:00–08:25

15:40–15:56

 
S.Parfjonova 316.k.

 

08:00–08:25 08:00–08:25 08:00–08:18   13:20–14:00
I.Širjajevs 304 k. 15:00–15:40   14:15–14:54    
S.Šurs mājt.k.     08:00–08:25 08:04–08:25  
I.Aizpuriete  100.k.   14:15–14:55   13:20–13:52  
S.Baumane 207.k. 07:45–08:25   07:45–08:25

14:15–14:24

   
V. Nazarenko 204.k.         15:00–15:48
N. Zaļeska.311.k.

 

14:15–14:55   08:00–08:22 08:00–08:22 08:00–08:23

15:00–15:40

S. Zavjalova 114.k 13:00–14:45        
J. Krasovska 212.k. 12:50–14:32        
J. Maksimenko 100.;216.k. 14:00–15:27        
A. Buimistere 313.k.     08:00–08:18    
Ē. Sparāne 001.k.         15:40–16:18
L.Calko 118.k.     13:20–14:45 14:05–14:46  
T.Zdanovska mājt.k. 12:10–12:50 12:50–13:15 12:10–12:50    
T. Zenova 214.k .

 

08:05–08:25   15:00–15:46 15:40–16:20 08:05–08:25

Sastādīja: J.Maksimenko