Konsultāciju grafiks (2020./2021.m.g.)

Skolotāju individuālais darbs ar skolēniem un konsultācijas — ir atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai, jo tiek veicināta gan talantīgo skolēnu izaugsme, gan sniegta palīdzība skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu slimības dēļ.  Skolotāji ņem vērā skolēnu individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju konsultācijās. Lai realizēt iepriekšminēto, skolā tika izveidots konsultāciju grafiks.

konsult20-21

0 0 votes
Article Rating