1. Vecāki (aizbildņi) var pieteikt bērnu mācībām 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (6 gadi);
 2. Uzņemot bērnus 1. klasē:
  1. uzņem bērnus, kuriem tā ir dzīvesvietai tuvākā skola (atbilstoši priekšpilsētas sadalījumam mikrorajonos);
  2. uzņem bērnus, kuriem skolā mācās brāļi un māsas;
  3. uzņem skolā strādājošo darbinieku bērnus;
  4. ja ir izpildītas 2.1 līdz 2.3 punkta prasības, uzņem bērnus, kuri nedzīvo mikrorajonā.
 3. Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi) uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un iesniedz iesniegumu. Aizbildņi uzrāda Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildniecības nodibināšanas faktu.
 4.  Iesniegumu Skolas direktors vai elektroniskās datu bāzes administrators reģistrē skolas izglītojamo elektroniskajā datu bāzē iesniedzēja klātbūtnē;
 5.  Elektroniskajā datu bāzē aizpildītais pieteikums tiek izdrukāts 2 eksemplāros. Vecāki (aizbildņi) pārbauda pieteikumā ierakstīto informāciju un apstiprina to ar savu parakstu. Viens pieteikuma eksemplārs, kuru paraksta Skolas direktors vai datu bāzu administrators, tiek izsniegts vecākam (aizbildnim), otrs tiek iereģistrēts un uzglabāts skolas lietvedībā kopā ar vecāku (aizbildņu) iesniegumu.
 6.  Pēc 01.06.2018. tiek izsūtīts rakstisks paziņojums par bērna uzņemšanu skolā (vai atteikumu), kurā, uzņemšanas gadījumā tiek norādīts skolā iesniedzamo dokumentu saraksts un pirmās vecāku sapulces datums un laiks.
 7.  Ja klase nav nokomplektēta, pieteikumu pieņemšana turpinās līdz 31.08.2018.
0 0 vote
Article Rating