Diemžēl vienlaikus ir pietiekami daudz piemēru, kas var notikt, ja mēs
guļam dziļā miegā un ļaujam visam iet savu gaitu. Nozīme ir lēnam un
pacietīgam darbam.

(Torns Skovgards)

Sociālais pedagogs strādā ar bērnu, pedagogiem un ģimeni. Palīdz
pilnveidot vidi, kurā dzīvo un mācās bērns. Ir svarīgi palīdzēt bērnam iemācīties
prasmi dzīvot sabiedrībā, izprast sevi, izdarīt izvēli, pieņemt lēmumus, apgūt
saskarsmes prasmes, radīt iespēju bērnam apmierināt bioloģiskās, sociālās un
garīgās vajadzības. Sociālais pedagogs māca bērnam un vecākiem piedalīties
socializācijas procesos, pieņemamu bērnam, sabiedrībai un ģimenei.

Bērns atnāk uz skolu ar tām zināšanām, prasmēm un uzvedības modeli,
kādu viņš ir apguvis mājās. Skola ir tā vieta, kur viņš iegūst ne tikai zināšanas,
bet arī iemaņas un prasmi, kā uzvesties un dzīvot sabiedrībā. Izglītības iestāde
nav tikai zināšanu krātuve, bet arī sociālās saskarsmes institūcija

Sociālās pedagoģes Annas Kolpakovas darba laiks pēc pierakstīšanas (202.kab.)
Pirmdiena 08.30–16.00
Pieņemšanas laiks: 15.00–16.00
Otrdiena 08.30–14.30
Pieņemšanas laiks: 12.30–13.30
Trešdiena 08.30–14.30
Pieņemšanas laiks: 08.30–10.30
Ceturtdiena 08.30–14.30
Pieņemšanas laiks: 12.30–13.30
Piektdiena
8.30–13.00

Pieņemšanas laiks: 08.30–10.30

3 2 votes
Article Rating