ES projekta ietvaros Nr.8.3.5.0/16/I/001
„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
(PVS 3713) mūsu skolā strādā karjeras pedagogs un atbalsta grupa.

Atbalsta grupa:
Irēna Petrova (t. 29609941)
Jeļena Kirejeva (Skolas psihologs)
Anna Kolpakova (Sociālais pedagogs)
Lidija Istomina (Klašu audzinātāju MK vadītāja)
Vladislavs Nazarenko (Direktora vietnieks)
Jeļena Gubčenko (Direktores vietniece audzināšanas darbā)

 

Karjeras laboratorijas darbības virzieni:

 1. Informatīvais darbs
 2. Sadarbība skolā:
  • Ar klases audzinātājiem pedagogiem;
  • Priekšmētu skolotajiem;
  • Ar atbalstu gruppu;
  • Ar vecākiem;
  • Skolas absolventiem.
 3. Sadarbība ārpusskolas:
  • Kontaktu dibināšana ar:
   • innovatīvām kompānijām Latvijā;
   • mākslas galerijām;
   • telekomunikācijas ražotnēm
 4. Praktiskās aktivitātes ar skolēniem:
  • Klasēs;
  • Rāžotnēs
  • Iestādēs;