Skolas administrācija, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības (FPDA) lik. 7.p., kas regulē bērnu datu 
aizsardzību informē, ka Jūsu bērni varētu tik filmēti skolas vai Skolēnu Padomes organizētajos publiskos pasākumos skolā un tās teritorijā — Ziemassvētku eglītēs, svinīgas līnijās, atklātas stundās, kā arī ekskursijās.

Bērnu attēli vai atsauces uz mākoņkrātuvēm tiek publicēti tikai Rīgas 74.vidusskolas tīmekļu vietnē (r74vsk.lv) un atsauces uz ziņām tiek dublēti oficiālajā sociālajā FACEBOOK tīmekļu vietnē (facebook.com/74vsk).

Fotogrāfijas tiek publicētas balstoties uz FPDA lik. 5.p.: “Nav vajadzīga personas piekrišana, ja tās dati tiek apstrādāti žurnālistiskām, mākslinieciskām vai literārām vajadzībām, taču tikai tad, ja tiek ievērotas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.” un Bērna tiesību aizsardzības (BTA) lik. 9.p.: “Bērnam ir tiesības uz privāto dzīvi.”

Bērnu fotogrāfijas no pasākumiem tiek ievietoti vizuālās atmiņas nolūkos vecākiem un bērniem, kā arī bērnu uzslavēšanai par sasniegumiem mācībās, mākslā un pētniecībā, lai atspoguļot audzēkņu aktīvu darbu un ieguldījumu skolas dzīvē — tiek ievērots bērna tiesības princips “bērna vislabākās intereses”.

Gadījumā, ja vecāks vēlās pieprasīt dzēst fotogrāfiju, kurā ir redzams viņa bērns vai sniegt iebildumu pret viņa bērna filmēšanu ir jāsazinās ar skolas tīmekļa vietnes uzturēšanas atbildīgo personu — dir. vietnieku Vladislavu Nazarenko, rakstot uz e-pastu vnazarenko2@edu.riga.lv vai zvanot uz tel. nr. 26033550.