Pamatskolas un vidusskolas skolēni ir izstrādājuši un latviešu valodas stundās aprobējuši mācību materiālus, kas veltīti Raiņa un Aspazijas 150. gadadienai (dzejoļu grāmatiņas).