Patriotiskā nedēļa, kuras ietvaros skolēni piedalījās dažādos pasākumos veltītos Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai. Mērķis: veicināt skolēnu patriotismu. Lai padarītu valsts svētkus skolēniem emocionāli tuvus un interesantus, priecīgus un krāsainus, skolas telpā (no 11. 11. līdz 17. 11.) tika izvietoti vairāki svētku noformējuma elementi: LR karogi, vēsturiskās fotogrāfijas, vizuālās un lietišķās mākslas darbi. Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienu, un Lāčplēša dienu 11. novembrī vidusskolēni apmeklēja un nolika ziedus Rīgas Brāļu kāpos.

Gatavojoties mūsu valsts svētkiem, skolas jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar latviešu valodas un vēstures skolotājiem organizēja pasākumu ciklu „Mēs Latvijā”. Pasākuma ietvaros 2015. gadā 12. un 13. novembrī tika organizēti: zīmējumu konkurss – izstāde „Latvijas slavenās personības” (1.-12. kl.), radošās darbnīcas „Kā es zinu savas valsts vēsturi” (6.-8. kl.) un audzināšanas stundas „Tu esi Latvija” 1.–4. klasēs, kuras veiksmīgi novadīja vidusskolēni. Lai apzinātu un popularizētu labās prakses piemērus skolēnu pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā 2015. gadā 16. novembrī skolā notika 7.- 8. kl. sporta sacensības par Uļjanas Semjonovas kausu. 2015. gadā 17. novembrī, lai radītu svētku noskaņu, skolēnu padomes dalībnieki visiem mūsu skolas skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem dāvāja svētku lentītes karoga krāsās. Šajā īpašajā dienā skolā notika svinīgā līnija un svētku koncerts. Patriotiskā nedēļa noslēdzās ar zibakciju „Svecīšu gaismā”

Galerija