Šodien mūsu skolā notika vēl viens svinīgs pasākums — zinību forums. Skolēni, kuri skolu beidza ar teicamām un izcilām atzīmēm, ar lepnumu mājas aiznesa īpašas liecības – sudraba un zelta, kurus iesniedza skolas direktore Irina Frolova un skolas mācību daļas pārzines — Zinaida Kočergina un Jeļena Zaikina. Šogad zelta liecību saņēma 60 skolēni, kuru liecībās ir tikai vērtējumi 8 balles un vairāk.

Savukārt sudraba liecību saņēma 125 skolēni ar vērtējumiem 7 balles un vairāk.
Īpaši tika izcelti skolēni, kas gadu mijā veiksmīgi piedalījās vairākās olimpiādes un sasniedza labus rezultātus pētnieciskajos darbos. Skolas direktore svinīgi iesniedza diplomus skolas labākiem skolēniem — Milānai Blohai, Dinai Blohai un Anastasijai Čaplijevai.