Mūsu skolā ciemojas Mareks Kohns — multilingvālu pasniegšanas metožu pētnieks no Lielbritānijas. Tikšanas laikā Mareks intervēja skolotājus, bērnus un direktori, ar mērķi noteikt grūtības, ar ko sastopas skolotāji un bērni studējot vairākās valodās.