Mūsu skolas pārstāvji kopā ar skolas direktori šodien piedalās UNESCO Asociēto skolu projekta noslēguma seminārā

Es pasaul’s daļa, atbildīgs par visu (Rainis).

Sēde ir veltīta globālajām pilsoniskumām un tiek veikta Nacionālā Botāniskā Dārzā, jaunā oranžērijā. Projekts tika īstenots kopš 2012. gada un tiek plānota arī turpmāka sadarbība topošos UNESCO projektos.