Piektdien, 27. martā plkst. 14.00 Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā notika Rīgas pilsētas skolēnu zinātniskās konferences noslēguma plenārsēde, kurā tika apbalvoti mūsu skolas godalgoto darbu autori — Dina Bloha (I vieta inženierzinātnē), Milana Bloha un Anastasija Čaplijeva (I vieta informātikā) un Laura Bikare (atzinība angļu valodā).

Konferences mērķis ir sekmēt skolēnu sagatavošanu akadēmiskajām studijām augstskolā un darbībai zinātnē, kā arī veicināt un ieinteresēt nākamās profesijas izvēlē. Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes laikā skolēniem ir iespēja iepazīsties ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba būtību, organizāciju un metodēm, apgūt prasmes darbā ar zinātnisko literatūru un aparatūru, kā arī pētījuma gaitā iegūto datu apstrādē un rezultātu analīzē. Savukārt konferences laikā skolēni gūst pieredzi, kā veiksmīgi aizstāvēt un prezentēt savu zinātnisko darbu.

Darbs konferencē paredzēts vienlaicīgi vairākās sekcijās atbilstoši zinātnes nozarēm un skolā apgūstamajiem mācību priekšmetiem, un tā notiks vairākās Rīgas pilsētas skolās. Konferenci rīko Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, kas šogad vērtēšanai saņēmis 337 zinātniski pētnieciskos darbus, kurus izstrādājuši 419 skolēni un iesūtījušas 63 Rīgas skolas.

Latvijas 39.skolēnu zinātniskā konference notiks Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē no 2015.gada 25. līdz 26. aprīlim.

Novēlam veiksmi turpmākās sacensībās!