Šodien skolā notika daiļlasīšanas konkurss krievu valodas nedēļas ietvaros.