Kaut gan obligātie eksāmeni 9. klasēm šogad atcelti un skolēni raksta diagnosticējošos darbus, tomēr gandrīz 2000 jauniešu, kas mācās mazākumtautību izglītības programmās, ir izvēlējušies kārtot latviešu valodas eksāmenu. Tas notiks klātienē nākamnedēļ – 19. un 20. maijā. 

Lai eksāmenu norise būtu droša, arī 9. klašu skolēniem jāveic testēšana atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātajam un papildinātajam testēšanas algoritmam. Gan skolēniem, gan pieaugušajiem, kas iesaistīti eksāmenu norisē, dalība eksāmenā iespējama tikai ar negatīvu Covid testu. Jau no šodienas Veselības inspekcija pieņem iesniegumus uz 9.klases skolēnu testēšanu, skolas organizē testēšanu sadarbībā ar laboratoriju. Testēšana jāveic līdz 17. maijam, un testus apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.  Pirms eksāmena testus veic arī visi eksāmenu norisē iesaistītie pieaugušie. 

0 0 votes
Article Rating