Pagājušajā piektdienā notika pirmklasnieku iesvētīšanas skolēnu parlamenta locekļu vadībā (9.kl.). Pasākuma laikā pirmklasniekiem stāstīja par skolas vēsturi, kā arī tika atklātas skolas noslēpumi, piem. ka 74.vidusskola bija viena starp pirmajām Rīgas skolām ar datoriem datorklasē.  Skolēni arī piedalījās zīmēšanas konkursā un tika apbalvoti ar gardumiem.