29.martā skolā notika talantu konkurss, kurā piedalījās visi skolas audzēkni divos posmos — 1.–4. klases un 5.–12. klases. Konkursa mērķis ir veicināt bērnu interesi par klasisko mūziku, daiļradi, mākslu un nodrošināt to profesionālo attīstību, dāvinot iespējas piedalīties arī īpašās meistarklasēs.
Mēs uzskatam, ka mūsu talanti ir par maz novērtēti, tāpēc ar konkursa palīdzību vēlamies jauniešiem sniegt iespēju sākt bruģēt ceļu uz mākslas virsotnēm. Iepriekšejo gada dalībnieku sasniegumi parāda, ka konkurss ir labvēlīga augsne pašiem pirmajiem soļiem ceļā uz to. Izsakām pateicību pedagogiem, kuru sniegtā motivācija jaunajiem talantiem ir ļoti svarīga.

Parasti skolā bērni uzstājas ar priekšnesumiem ar prieku, skatītāju priekšā skaita dzejolīšus, spēlē vai dzied. Taču ir bērni, kurus šī pasākuma kņada satrauc un ar uzstāšanos publikas priekšā tik raiti neiet. Ir “drošie bērni”, kuri skaļi, izteiksmīgi un ar smaidu iziet zāles priekšā un demonstrē savu priekšnesumu, taču ir bērni, kuriem šāda uzstāšanās sagādā raizes.

Arī vecākiem gatavošanās laiks ir saistīts ar uztraukumu, kā bērns tiks galā ar uztraukumu, kad būs jāuzstājas, kas būs, ja viņš negribēs piedalīties aktivitātēs?
Kā norāda psihologi, mazu bērnu vēlme un interese uzstāties, kopā dejot, dziedāt, skaitīt dzejoļus ir saistīta gan ar viņa temperamenta iezīmēm, gan ar satraukumu, gan konkrētā brīža noskaņojumu.
Ir labi apdomāt šis lietas, gatavojoties svētkiem un konkursiem un, ņemot tās vērā, plānot arī bērna svinību aktivitātes un nepieciešamo atbalstu. Bet pats būtiskākais vecākiem atcerēties, ka svarīgi ir gūt prieku visu gatavošanās laiku, un uzstāšanās ir tikai viena šī pasākuma sastāvdaļa. Ir labi šo sajūtu nodot un mācīt bērnam. Jo šis uztraukums var būt lielāks, ja viss uzsvars tiek likts uz vienu šo īpašo mirkli. Arī vecāku vilšanās, ja bērns ilgi gatavoto priekšnesumu neparāda “perfekti” ir saistītas ar vecāku orientēšanos uz rezultātu, nevis procesu.