31.maijā visās Latvijas vispārizglītojošās skolās beidzas šis mācību gads. Visā valstī noritēja svētku līnijas un koncerti. Savukārt skolēni un viņu vecāki ar ziediem un labiem vārdiem pateicas saviem skolotājiem par izturību, mīlestību un ieguldīto darbu gadu.

Šī mācību gada noslēgumā mūsu skolā tradicionāli notika svinīgs pasākums — Zinību Forums. Skolēni, kuri skolu beidza ar teicamām un izcilām atzīmēm, ar lepnumu mājas aiznesa īpašas liecības – sudraba un zelta, kuras iesniedza skolas direktore Irina Frolova un skolas mācību daļas pārzine — Irina Aizpuriete.

Īpaši tika izcelti skolēni, kas gada ietvaros veiksmīgi piedalījās vairākās olimpiādēs, konkursos, pasākumos un deju kolektīva biedrus. Kā arī skolēni, kas sasniedza labus rezultātus pētnieciskajos darbos. Diemžēl, ne visiem ZPD dalībniekiem šogad tika pasniegti diplomi, jo organizātori šogad ne visiem laicīgi paspējuši sagatavot un iesniegt tos noslēguma sēdē, bet tas nemaina faktu, ka šie bērni ir labākie un paliek mūsū sirdī uz visu vasaru līdz septembrim.