Piektdien, 23. martā, vairākās Latvijas Universitātes (LU) fakultātēs notika Rīgas reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference 23 sekcijās. Konferences noslēgumā LU Akadēmiskā centra Dabas mājas “Magnum” zālē plkst. 16.00 tika apbalvoti labāko darbu autori, starp kuriem ir arī mūsu 10.kl. audzēknis — Marats Samigullins, kurš izcīnīja II pakāpi informātikas sekcijā.

Kopumā no skolas šogad konferencē piedalījās seši darbi — Karolina Koročkina (Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcija), Karīna Strogonova un Inna Strogonova (Veselības zinātņu sekcija), Marats Samigullins, Daņiils Jakovļevs un
Vadims Ļapins, Valērija Vlasova un Jeļena Ananiašvili (Informātikas sekcija).

Skolēni darbus aizstāvēja 23 sekcijās un darbi, kuri recenzijas un prezentācijas vērtējumu kopsummā saņema vismaz 60 punktus, tika izvirzīti uz 3. posmu — valsts ZPD konferenci, kas notiks 20. un 21. aprīlī Rīgā. No mūsu skolas tika izvīrzīti divi darbi — Marats Samigullins, Daņiils Jakovļevs un Vadims Ļapins (Informātikas sekcija).

Kopumā Rīgas reģiona konferencē tika prezentēti 339 darbi un piedalījas 427 skolēni. Vismazāk darbu iesniegts filozofijas sekcijā (viens), bet visvairāk — 40, ķīmijas sekcijā. Skolēnu pieteikto darbu tēmu dažādība ir ļoti plaša. Piemēram, informātikas sekcijā tika prezentēts darbs “Publisko tualešu piemērošana cilvēku fizioloģiskajām vajadzībām” (Daņiils Jakovļevs un Vadims Ļapins), tieslietu sekcijā — “Krimas pievienošana Krievijai starptautisko tiesību kontekstā”, veselības zinātnes sekcijā – “Putekļu daudzums skolas gaisā”.

Skolēnu darbus Rīgas reģionā vērtēja komisija (LU mācībspēki un doktoranti), kuri ir arī darbu recenzenti. Kopumā Latvijā 23. martā notika piecas reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences: arī Liepājā, Jelgavā, Valmierā un Daugavpilī.