Marats Samigullins:

Es guvu ļoti lielu pieredzi, rakstot zinātniski pētniecisko darbu. Es iemācījos rakstīt zinātnisku tekstu, kā arī strādāt ar datora sistēmām un programmām. Lai kvalitatīvi izveidot lietotāja saskarni, es izmantoju SIA MAKIT palīdzību. Labākai darba demonstrēšanai, izveidoju maketu, kur uzmontēju  apgaismes stabu un 3 mašīnas brauktuves malā. Pēc darba uzrakstīšanas droši varu pateikt, ka es ieguvu zināšanas informātikā un arī iemācījos programmēšanas pamatus. Pateicoties zinātniski pētnieciskajam darbam varu apgalvot, ka tas man palīdzēja arī profesijas izvēlē, un tā noteikti būs saistīta ar inženieriju un programmatūras izstrādi. Es domāju, ka manu projektu varētu īstenot dzīvē, ja atrastos sponsori un viedo autostāvvietu noteikšanas sistēmu jau ļoti drīz  ikdienā varēs izmantot savā pilsētā.