• Valsts apmaksā brīvpusdienas 1.-4.klasei un Rīgas pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 5.-9.klasei
 • Vecāki maksā:
  • Kompleksās pusdienas (10.-12.kl) 1,42 €
  • Launags (visām klasēm) 0,57 €
  • Katru dienu piedāvājam brokastis, pusdienās un launagā arī brīvās izvēles ēdienkarti papildus kompleksajām pusdienām
 • Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar bankas pārskaitījumu vai skolas ēdnīcas kasē 07:30 – 09:30 vai 13:00 – 15:00.
 • Samaksu jāveic līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Var apmaksāt uz priekšu arī garāku ēdināšanas periodu, piemēram – mēnesi. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, aprēķinot samaksu par nākamo periodu.

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu:

 • Skolēns Vārds un Uzvārds
 • Klase, kurā mācās
 • Maksājuma periods (piemēram: 15.01.–19.01.2011. vai janvāris, ja maksājat par mēnesi)

Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam:

Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia

PVN reģ.nr.: LV40003556833

Norēķinu konts: AS Swedbank  LV31 HABA 0551 0444 288 54

Ja pārskaitījumam izmantojat AS Swedbank internetbanku, tad jūsu ērtībai varat izmantot bankas definēto maksājumu.

Informācija par kavējumiem

Ja ir samaksāts par launagu (visas klases) vai arī 10.-12.klasēs par kompleksajām pusdienām, skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam līdz attiecīgās dienas plkst. 07:30 – 08:30 informēt skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz t. 26 591 8393. Ja mēs savlaicīgi saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.

1.-9.klases par neierašanos skolā ziņo klases audzinātājai.