31.maijā visās Latvijas vispārizglītojošās skolās beidzas šis mācību gads. Daudzviet notiek svētku līnijas un koncerti. Savukārt skolēni ar ziediem un labiem vārdiem pateicas saviem skolotājiem par izturību un mīlestību.

Šī mācību gada noslēgumā mūsu skolā notika svinīgs pasākums — zinību forums. Skolēni, kuri skolu beidza ar teicamām un izcilām atzīmēm, ar lepnumu mājas aiznesa īpašas liecības – sudraba un zelta, kuras iesniedza skolas direktore Irina Frolova un skolas mācību daļas pārzine — Irina Aizpuriete. Šogad zelta liecību saņēma 91 skolēns, kuru liecībās vērtējumi ir ne zemākas par 8 ballēm. Savukārt sudraba liecību saņēma 126 skolēni ar vērtējumiem 7 balles un augstākiem — jauns rekords.

Īpaši tika izcelti skolēni, kas gada ietvaros veiksmīgi piedalījās vairākās olimpiādēs, konkursos, pasākumos. Kā arī skolēni, kas sasniedza labus rezultātus pētnieciskajos darbos:

  • Jeļena Ananiašvili — I vieta Rīgas zinātniski pētniecisko darbu skolēnu konferencē un III vieta Latvijas 41.skolēnu zinātniskā konferencē (informātikas sekcija). Darba vadītājs — Vladislavs Nazarenko;
  • Anastasija Fedotova — II vieta Rīgas zinātniski pētniecisko darbu skolēnu konferencē (angļu valodas sekcija). Darba vadītājs — Ludmila Oļševska;
  • Dana Šamrova — III vieta Rīgas zinātniski pētniecisko darbu skolēnu konferencē (ķīmijas sekcija). Darba vadītājs — Jeļena Zaikina.

Fotogalerija