Izmaiņas zvanu sarakstā ir veiktas sakarā ar noteikumiem par ēdināšanu — izglītības iestādei skolēnam ir jānodrošina vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu, tam jāparedz vismaz 30 minūšu starpbrīdis, ja skolas ēdnīca var nodrošināt vietu visiem bērniem skolā, kā arī pusdienas notiek pēc plkst. 11.00