Par godu Latvijas valsts svētkiem, skolā piektdien notika vidusskolēnu intelektuālā spēle “Ko tu zini par Latviju?” vēstures stundas ietvaros, ko organizēja god. skolotāja Irina Cīrule. Izsakām pateicību arī  9.kl. skolēniem, kuri piedalījās spēles vadīšanā un organizēšanā.