Rīgas 74.vidusskola ir aktīvo un radošo skolotāju skola. Šogad skolotāji nolēma neturēt sveci zem pūra, bet dalīties savā pieredzē. Tā pedagogi, kuri ikdienā strādā bilingvāli vai stundas vada tikai latviski, ir lēmuši mācīt viens otru, rādīt atklātās stundas, lai vēl labāk organizētu mācību procesu, ievērojot valsts likumdošanā paredzēto — valsts valodā notiek 60% mācību darba. Drosmīgākā bija mūsu sākumskolas skolotāja O.Vlaskina, kura pirmā no kolektīva 29.septembrī organizēja Miķeldienas svinības savā pirmajā klasītē.

Liekas, vai pirmklasniekam ir pa spēkam stunda divās valodās? Ir. Stundā bija gan jauni vārdi, gan rotaļas, gan tradīcijas un ticējumi. Stundu vadīja 3.klases skolēni. Pasākums izdevās godam. Pirmklasnieki iemācījās jaunus vārdiņus, tagad zina daudz par Miķeļdienu, gāja rotaļās. Ar nepacietību gaidām nākamo bilingvālo pasākumu mūsu skolā!