• Monthly Archives: May 2019

latvijas skolas soma

Visa gada garumā mūsu skolas skolēni piedalījās programmā “Latvijas skolas soma”. Ikvienam Rīgas 74. vidusskolas skolēnam bija vismaz viens kultūras pasākums semestrī, kas bija tieši saistīts ar mācību procesu. Šī bija lieliska iespēja papildināt savas zināšanas par Latvijas vēsturi un kultūras vērtībām, kā arī iepazīties klātienē ar vēsturisko mantojumu un zinātnes sasniegumiem.

Īpašo pateicību gribētos izteikt Aleksejam Lukjančikovam par ieguldīto darbu un par aizraujošajām ekskursijām. Mūsdienās ir ļoti grūti aizraut skolēnu kaut ko klausīties, bet Aleksejam tas izdevās. Viņš stāstīja tik interesanti, plaši un saprotami, ka varēja noturēt skolēnu uzmanību līdz pašām beigām. A. Lukjančikovs pierādīja, ka, ja pareizi pasniegt informāciju, tad var jebkurā vecumā ieinteresēt skolēnu paplašināt savu redzesloku. Latvija ir vieta ar unikālo kultūras mantojumu, kuru mums jāsaglabā un jānodod nākamajām paaudzēm. 

Šogad “Latvijas skolas somas” ietvaros 1.–12.kl. skolēni iepazinās ar Latvijas dabas skaistumu un kultūras notikumiem, kā arī piedalījās aktivitātēs ne tikai Rīgā, bet arī ārpus tās. Visi skolēni ar nepacietību gaida nākamo jauno mācību gadu, lai vēl tuvāk iepazinātos ar Latvijas kultūru.    

Autore: Kristiāna Paula Kukša

Pēdējais zvans 2019


Sanācām, kad rudens lietus lija,
Aiziesim, kad druvas briest jau sāks.
Un tāpat, kā vecs ar jaunu mijas,
Mūsu vietā citi putni nāks.

9. un 12. Klašu skolēniem jau sācies eksāmenu laiks, pavisam drīz arī izlaidums, bet 17. maijā noskanēja pēdējais skolas zvans mūsu 9. un 12. klases skolēniem — nākamajiem absolventiem. 

Šajā dienā 9. un 12.klases skolēnus sveikt bija ieradusies 1., 8. un 11.klases. Skolēni sveica ar dzejoļiem un laba vēlējumiem turpmākajā dzīvē. Tika veltīti uzmundrinoši un cerību pilni vēlējumi, kā arī no skolēnu puses tika teikti pateicības vārdi mūsu skolas skolotājiem par darbu, ko tie ir ieguldījuši viņu izaugsmē, par pacietību un atbalstu visu šo gadu garumā. 

Īpašu mūsu skolas topošajiem absolventiem centās padarīt ne vien jaunāko klašu skolēni, bet arī deju kolektīvs “Raduga”, priecējot topošos absolventus skolas svinību zālē. 

Topošie absolventi pateicās skolotājiem, par gūtajām zināšanām, dāvājot ziedus. Noslēgumā skolas zvanam zvanot mazie 1. klases skolēni pavadīja gaviļniekus uz pēdējo audzināšanas stundu šajā mācību gadā pie saviem klases audzinātājiem — Tatjana Zenova (9.a), Jeļena Kirejeva (9.b), Lidija Kirilova (12.a) un Vladislavs Nazarenko (12.b), kur neformālā gaisotnē baudot skolas sarūpēto kūku dalījās savās izjūtās un nākotnes plānos. Tas ir īpašs un tomēr arī skumjš brīdis, jo ikkatrs abiturients zina, ka vairs nekad nesēdēs klašu solos kā pamatskolēns vai vidusskolēns, ka ikdienā nebūs kopā ar ierastajiem klasesbiedriem, jo pēc vasaras brīvlaika katrs jau būs atradis savu tālāko dzīves ceļu.