• Monthly Archives: October 2018

“Tu — Latvijas līderis!”

Līderis — bieži dzirdēts vārds mūsdienās… Ja tu esi 9.-12.klases skolēns un vēlies pilnveidot līdera spējas un prasmes, nenokavē Rīgas 64.vidusskolas un Rīgas 74.vidusskolas rīkoto pasākumu ciklu! 💯

Pirmais pasākums “Tu — Latvijas līderis!” notiks jau 1.novembrī ar īpašā viesa, proti, Reiņa Širokova, sertificēta izaugsmes trenera, dalību. Ar viņa palīdzību sasniegsim savus mērķus un centīsimies atrisināt izaicinājumus ar koučinga un NLP (neirolingvistiskā programmēšanas) pielietošanu!
P.S. Dalība pasākumā ir bezmaksas.

Plakāts: Agnese Ābele

Karjēras izglītība klases stundās

Skolā cilvēki pavada vismaz deviņus savas dzīves gadus. Skolā apgūst pamatzināšanas dažādās zinātņu nozarēs, iemaņas un prasmes, attieksmi un vērtības, kas jāsaglabā visas dzīves gaitā. Vecāku loma bērna izglītības un karjeras virziena izvēlē ir ļoti nozīmīga, taču skola to papildina un palīdz skolēniem attīstīt savus dotumus, piepildīt personības izaugsmes un labklājības potenciālu. Skola sagatavo jauniešus dzīvei mūsdienu pasaulē un ievirza mūžizglītības ceļā.

Mācību trauksme skolā

Trešdienas rīts skolā iesākās ar ugunsdzēsības mācību trauksmi, kuras laikā skolēniem un skolotājiem vajadzēja izspēlēt savu rīcību iespējamās ugunsnelaimes gadījumā. Mācību trauksme tika organizēta, lai pilnveidotu zināšanas un praktiskās rīcības trauksmes gadījumā, kad nepieciešama skolēnu un personāla evakuācija no telpām. Tās laikā tika pārbaudīta prasme ātri un organizēti iziet pa plānoto evakuācijas ceļu. Skolēnu evakuācija notika pietiekami organizēti un ātri.

Pēc mācību evakuācijas skolēniem tika izskaidroti dažādi ugunsdrošības noteikumi, kā arī bija iespēja praktiski izmēģināt ugunsdzēšamo aparātu. Skolotāji un skolēni atzīst, ka tā ir laba pieredze, jo vairums nekad nav turējuši rokā ugunsdzēšamo aparātu, tikai iepazinušies ar tā izmantošanu teorētiski.

Atcerēsimies, ka viss, kas saistās ar bērnu drošību, ir nopietni!

Programmas “Latvijas skolas soma” 5.klašu ekskursijas uz Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja interaktīvo programmu “Rudentiņ, bagāts vīrs!“

Šā gada 25. un 26.septembrī mūsu skolas 5.klašu skolēni bija pirmie, kuri uzsāka programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanu, apmeklējot Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā interaktīvo programmu “Rudentiņ, bagāts vīrs!”. Skolēni guva priekšstatu par dzīvi Vidzemes zemnieka sētā pirms vairāk nekā 200 gadiem. Dalībnieki iepazinās ar ražas svētības nesēju Jumi, svinībām, kuras rīkoja pēc lielo rudens darbu pabeigšanas – Miķeļiem un Mārtiņiem jeb Apjumībām un Apkūlībām. Viņi izzināja darbu rijā un apskatīja kulšanas darbarīkus (spriguļi, dakšas, grābekļi u.c.), mācījās malt graudus ar rokas dzirnavām, uzzināja par bērnu vasaras darbiem – lopu ganīšanu, uzzināja par vidzemnieku ģimenes tradīcijām, izspēlēja seno laiku spēles un rotaļas.

“Man bija interesanti uzzināt kā dzīvoja Latvijas iedzīvotāji pirms 200 gadiem Vidzemē. Es biju pārsteigts, ka tad vēl nebija elektrības, un gaismu mājā deva tikai aizdedzināti skali vai sveces. Bet sveces bija ļoti dārgas,”  5.b klases skolēns Stepans Kravčenko.

Zēnus un meitenes ļoti pārsteidza tas, ka skolā bija jāmācās tikai 2 gadi, iemācoties tikai lasīt un skaitīt, bet, sākot no maija līdz septembrim, ļoti daudz jāstrādā un jāpalīdz saviem vecākiem saimniecībā.

5.klašu skolēniem ļoti patika pāros malt graudus ar rokas dzirnavām un spēlēt seno rotaļu “ Es lādēju kuģi ar …. “.

Paldies mūsu jaukajai gidei par izglītojošo ekskursiju!

 

Autore: Ingūna Villenova