• Monthly Archives: May 2018

Eiropas Jaunatnes dienas

Mani sauc Karolina Koročkina, es mācos Rīgas 74. vidusskolā 11. klasē. Šogad man radās iespēja  piedalīties un uzvarēt konkursā, lai piedalītos Eiropas Jaunatnes dienās, kuras notiks Strasbūrā, Eiropas parlamentā. Tā ir brinišķīga iespēja parunāt ar jauniešiem no visas Eiropas un piedalīties dažādās aktivitātēs, politiskās un ekonomiskās diskusijās ar Eiropas parlamenta pārstāvjiem, un kā arī tā ir iespēja prezentēt mūsu skolu citu valstu pārstāvjiem ne tikai UNESCO projektos, bet arī Eiropas jauniešu projektos. Ar nepacietību gaidu šo pasākumu. Gribu patiekt lielu paldies savai skolai, kura deva man iespēju piedalīties šādā pasākumā.

Pēdējais zvans 2018

Maija beigu tuvošanās katram skolēnam liek izjust īpašu nemieru — nemanot ir pienācis brīdis, kad  18. maijā noskanēja pēdējais skolas zvans mūsu 9. un 12. klases skolēniem — nākamajiem absolventiem. Pēdējais zvans — kā finišs pirms vēl viena liela starta – eksāmeniem!
Šajā dienā 9. un 12.klases skolēnus sveikt bija ieradusies 1., 8. un 11.klases. Skolēni sveica ar dzejoļiem un laba vēlējumiem turpmākajā dzīvē. Tika veltīti uzmundrinoši un cerību pilni vēlējumi, kā arī no skolēnu puses tika teikti pateicības vārdi mūsu skolas skolotājiem par darbu, ko tie ir ieguldījuši viņu izaugsmē, par pacietību un atbalstu visu šo gadu garumā. Topošie absolventi pateicās skolotājiem, par gūtajām zināšanām, dāvājot ziedus. Noslēgumā skolas zvanam zvanot mazie 1. klases skolēni pavadīja gaviļniekus uz pēdējo audzināšanas stundu šajā mācību gadā pie saviem klases audzinātājiem — Irina Cīrule (12.kl.), Svetlana Priščepa un Natālija Griņeva (9.kl.), kur neformālā gaisotnē baudot skolas sarūpēto kūku dalījās savās izjūtās un nākotnes plānos. Tas ir īpašs un tomēr arī skumjš brīdis, jo ikkatrs abiturients zina, ka vairs nekad nesēdēs klašu solos kā pamatskolēns vai vidusskolēns, ka ikdienā nebūs kopā ar ierastajiem klasesbiedriem, jo pēc vasaras brīvlaika katrs jau būs atradis savu tālāko dzīves ceļu.

Fotogalerija

Ķīmika profesija kinomākslā, rādot specefektus

Nozares profesionāls skolā — ķīmika profesija kinomākslā, rādot specefektus.

Ķīmiķa profesija ir ļoti radoša. Ķīmiķi rada dažādus jaunus ķīmiskus savienojumus, izmantojot speciālas metodes, kā arī standartu aprakstus. Tāpat pārbauda dažādas vielas, lai noteiktu to sastāvu, kā arī kaitīgās sastāvdaļas tajās, ja tādas ir. Ķīmiķi var specializēties analītiskajā, organiskajā, neorganiskajā un fizikālajā ķīmijā. Atkarībā no izvēlētās jomas mainās arī darba pienākumi. Taču visi ķīmiķi strādā laboratorijās.

4. maijā ar Baltā galdauta svētkiem tiek svinēta Latvijas otrā dzimšanas diena – Valsts Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.

Tas ir datums 1990. gadā, kad mūsu valsts atguva oficiālo nosaukumu Latvijas Republika un tika atjaunoti svarīgākie 1922. gadā pieņemtās Satversmes panti.

Tas bija laiks, kad tapa nākotne, kad piepildījās ilgi apspiestās cerības un vēlmes. Šīs vēsturiski nozīmīgās deklarācijas pieņemšanu lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uzņēma ar ovācijām, gavilēm un prieka asarām – sagaidīja Augstākās Padomes deputātus pie parlamenta, skatījās sēdi tiešraidē televīzijā, klausījās radio.