• Monthly Archives: April 2018

Projekta “Visi kopā par Eiropu bez diskriminācijas un ar vienādām iespējām ikvienam” noslēgums

Pagājušajā nedēļā mūsu skolas delegācija piedalījās Rīgas 71. vidusskolas projekta “Visi kopā par Eiropu bez diskriminācijas un ar vienādām iespējām ikvienam” noslēguma pasākumā kultūras pilī VEF.

2017./2018. mācību gadā Rīgas 71.vidusskola (Latvija) un Bundesverband russischsprachiger Eltern e.V. (BVRE – federālā krievvalodīgu vecāku savienība, Vācija) kopīgi īstenoja projektu „Visi kopā par Eiropu bez diskriminācijas un ar vienādām iespējām ikvienam”. Tas ir starptautiskais vācu – latviešu kinoprojekts, kurā piedalījās jaunieši no Latvijas (Rīga) un Vācijas (Ķelne). Projektu finansiāli atbalstīja fonds EVZ (“Erinnerung, Verantwortung und Zukunft / ”Piemiņa, Atbildība un Nākotne”) programmas Europeans for Peace ietvaros. Šī programma atbalsta internacionālus jaunatnes projektus. Projekta ietvaros notika divu internacionālu jauniešu grupu no Ķelnes (Vācija) un no Rīgas (Latvija) radoša mijiedarbība.

Rīgas grupā darbojas skolēni gan no latviešu, gan no krievu skolām – Rīgas Kultūru vidusskolas un Rīgas 71.vidusskolas, kā arī skolēni ar īpašām vajadzībām, kas mācās Rīgas 71.vidusskolas Izglītības un rehabilitācijas centrā. Galvenā projekta tēma ir: analizēt, saprast un atainot filmā jauniešu skatījumu uz aktuālajām problēmām mūsdienu pasaulē, īpašu uzmanību pievēršot tēmai: tolerance un antidiskriminācija. Projektā tika pētīts kopīgais un atšķirīgais jauniešu dzīvē, dažādas grupās, kurās iesaistās jaunatne, diskriminācija un jauniešu iesaistīšanās sociālajā dzīvē gan Latvijā, gan Vācijā, kā jaunieši iztēlojas nākotni apvienotajā Eiropā. Jaunieši analizēja, kā viņi redz nākotni bez diskriminācijas – gan saistībā ar fiziskajām vai garīgajām spējām, tautību vai reliģisko piederību u.tml. Tika filmētas dažādas intervijas. Projekta rezultātā tapa dokumentāla, uz biogrāfiskiem stāstiem balstīta filma, kuras galvenie varoņi — gan paši jaunieši, gan citi interesanti cilvēki, kas dzīvo gan Latvijā, gan Vācijā.