• Monthly Archives: November 2017

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekta mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei.

2017. gada oktobra beigās Rīgas 74.vidusskola saņēma apstiprinājumu dalībai šajā projektā, kurā individuālās konsultācijas saņem 12 mūsu skolas audzēkņi.

Projekta īstenošanas laiks: 03./2017. – 12./2022.

Latvijas Valsts svētki

Par godu Latvijas valsts 99. dzimšanas dienai, laika posmā no 10. līdz 17. novembrim, mūsu skolā norisinājās tematiskā nedēļa „Man dvēselē ierakstīts Latvijas vārds…”. Visi skolēni tika iesaistīti dažādos pasākumos un konkursos. Pasākumu mērķis bija radīt skolniekiem interesi par savu dzimteni, tās vēsturi un nacionālajām vērtībām, tajā skaitā arī dejām, mītiem un arhitektūru.

Piektdiena iesākās ar zibakciju — svecīšu iedegšanu Latvijas Valsts formā un svinīgām līnijām, ko organizēja dir. vietn. Jeļena Gubčenko sadarbībā ar deju kolektīvu “Raduga” (skolotājas Larisas Koļesņikas vadībā) un direktores Irinas Frolovas uzrunu. Direktore sveica valsti svētkos un runāja par skaisto un interesanto mūsu Latvijā, par lielām lietām un maziem darbiem, par to, kas ir iekritis katrā sirsniņā, kas liek mīlēt mūsu Tēvzemi.

Fotogalerija

Intelektuālā spēle

Par godu Latvijas Valsts svētkiem, skolā trešdien notika pamatskolas skolēnu intelektuālā spēle “Viss vienā vārdā salikts — Latvija” vēstures stundas ietvaros.

Izsakām pateicību 10–12.kl. audzēkņiem un skolotājiem, kuri piedalījās spēles vadīšanā un organizēšanā. Šogad pirmo reizi spēli vadīja un izdomāja to posmus vidusskolas audzēkni.

Fotogalerija

 

Visu svēto diena skolā

Skolēnu padomes pārstāvji pauž savu pateicību draugiem un klasesbiedriem, kuri piedalījās mūsu vairākās tmosktivitātēs, kā spēlēs un konkursos tematiskajā Halovīna vakarā – “Latvijas folklora mantojums”. Pasākums tika rīkots jau otro reizi un bija vērojams dalībnieki pieaugumus, salīdzinot ar pagājušo gadu, aptuveni 60 skolēni. Pasākumā pārsvarā piedalījās 9.-12. klases skolēni, bet citi skolēni arī mēģināja piebiedroties, ieraugot cik siltā un pozitīvā atmosfērā notiek pasākums. Konkursam bija liela atsaucība. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šis pasākums noritēja vēl jautrāk. Ceram uz Jūsu atsaucību arī nākamajā gadā.

Foto autori:

Vladislavs Nazarenko

Aleksandrs Sinkevičs

Fotogalerija

Topošajiem foto dizaina speciālistiem ir iespēja papildināt savu portfolio

Aktivitātes tiek organizētas projekta “Latvijas folkloras mantojums” ietvaros, projektu finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

 1. Konkursa mērķis:
  • Veicināt patriotisma jūtas pret Latviju un popularizēt zemes skaistumu caur fotogrāfijām.
  • Foto vēstījumam jāparāda Latvijas kultūru un dabu.
  • Veicināt skolēnu aktivitāti, veidojot radošus darbus.
 1. Konkursa dalībnieki:
  • Konkursā var piedalīties jebkurš ieinteresents no Rīgas 74.vidusskolas.
  • Konkursā nedrīkst piedalīties konkursā organizēšanā iesaistītās personas, žūrijas locekļi.
 1. Konkursa norise:
  • Konkursa norises laiks ir no 2017. gada 1. novembra līdz 10. novembra plkst. 15:30.
 1. Darbu sagatavošana:
  • Konkursam iesniedzamajām fotogrāfijām jābūt uzņemtām laikā posmā no 2017. gada 1. novembra līdznovembram (ieskatot).
  • Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 2 fotogrāfijas.
  • Katrai iesniegtajai fotogrāfijai jānorāda vārds, uzvārds, klase, nosaukums un 2–3 teikumu apraksts.
  • Konkursam var iesniegt tikai savus darbus.
  • Fotogrāfijas var būt krāsainas vai melnbaltās.
  • Fotogrāfija nedrīkst būt izveidota apvienojot vairākus attēlus.
  • Darbus jāiesniedz elektroniski, augšupielādējotLV vietnē.
 1. Darbu iesniegšana:
  • Fotogrāfijas saite kopā ar nosaukumiem un aprakstiem jāiesniedz uz e-pastu jananiasvili@edu.riga.lv līdz 2017. gada 10. novembrim, plkst. 15:30
 1. Konkursa žūrija un darbu vērtēšana:
  • Iesniegtos darbus izvērtēs konkursa organizatoru izveidota žūrija 6 cilvēkus sastāvā.
  • Konkursa žūrijas komisijas sastāvā būs skolēnu padomes pārstāvji.
 1. Darbu vērtēšanas kritēriji:
  • Darbu atbilstība konkursa nolikuma formālajiem kritērijiem (darba atbilstība konkursa mērķim).
  • Darbu tehniskā un mākslinieciskā̄ kvalitāte (kompozīcija, izpildījums, kopskats).
  • Darbu saturs (idejas oriģinalitāte).
 1. Konkursa rezultāti:
  • Konkursā “Tik dažāda Latvija” uzvarētāji tiks paziņoti skolas tīmekļu vietnē r74vsk.lv un skolas FACEBOOK vietnē www.facebook.com/74vsk
  • Labākie darbi tiks izdrukāti un piedalīsies skolā veidota izstādē.