• Monthly Archives: June 2017

Izlaidums 2017

10.jūnijā 9. un 12. klases absolventi teica atvadas savai skolai. Pateicības vārdi tika veltīti skolotājiem, vecākiem, skolai. Skolas direktore Irina Frolova pasniedza Angelinai Smirnovai Pateicību Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Andrisa Ameriksa vardā, par ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm mācībās un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos Rīgā.

Direktore savā runā uzsvēra, ka izglītoti cilvēki ir vērtība savai ģimenei, savai pilsētai, savai valstij, savukārt iegūtās zināšanas dos iespēju sasniegt profesionālās virsotnes un vairos līdzcilvēku labklājību.

Prieks par jauniešiem, kuri savā vidusskolas laikā piedalījās konkursos, ārpusklases pasākumos, Izglītības Attīstības Aģentūras un UNESCO projektos, vienlaicīgi attīstot savas zināšanas un prasmes, kā arī prezentējot skolu Latvijā un pasaulē.

Ar skolas Sudraba un Zelta liecībām par godprātīgu un kvalitatīvu mācību darbu tika apbalvoti skolēni, kuru liecībās gada vērtējumi ir no 7 līdz 10 ballēm un no 8 līdz 10 ballēm:

12.kl.:

 • Angeļina Smirnova
 • Darja Beļčikova
 • Margarita Orlova
 • Vladļens Bahtins

9.kl.:

 • Jana Borovinska
 • Daņiils Jakovļevs
 • Rita Sizova
 • Ksenija Fedotova
 • Kristiāna Paula Kukša
 • Vadims Ļapins
 • Dmitrijs Maksjura
 • Maksims Mališevs
 • Karalina Sjomina
 • Alina Pavlova

Priekšā centralizēto eksāmenu rezultātu gaidīšanas laiks un studiju programmu izvēle augstskolās. Lai vasaras mēneši ir spēka un enerģijas avots jauniem panākumiem mācībās, sportā un radošajās aktivitātēs! Paldies skolēnu vecākiem, sadarbības partneriem par kopīgo darbu mūsu bērnu interesēs! Uz tikšanos rudenī!

Fotogalerija (9.kl.)

Fotogalerija (12.kl.)

Zinību forums 2017

31.maijā visās Latvijas vispārizglītojošās skolās beidzas šis mācību gads. Daudzviet notiek svētku līnijas un koncerti. Savukārt skolēni ar ziediem un labiem vārdiem pateicas saviem skolotājiem par izturību un mīlestību.

Šī mācību gada noslēgumā mūsu skolā notika svinīgs pasākums — zinību forums. Skolēni, kuri skolu beidza ar teicamām un izcilām atzīmēm, ar lepnumu mājas aiznesa īpašas liecības – sudraba un zelta, kuras iesniedza skolas direktore Irina Frolova un skolas mācību daļas pārzine — Irina Aizpuriete. Šogad zelta liecību saņēma 91 skolēns, kuru liecībās vērtējumi ir ne zemākas par 8 ballēm. Savukārt sudraba liecību saņēma 126 skolēni ar vērtējumiem 7 balles un augstākiem — jauns rekords.

Īpaši tika izcelti skolēni, kas gada ietvaros veiksmīgi piedalījās vairākās olimpiādēs, konkursos, pasākumos. Kā arī skolēni, kas sasniedza labus rezultātus pētnieciskajos darbos:

 • Jeļena Ananiašvili — I vieta Rīgas zinātniski pētniecisko darbu skolēnu konferencē un III vieta Latvijas 41.skolēnu zinātniskā konferencē (informātikas sekcija). Darba vadītājs — Vladislavs Nazarenko;
 • Anastasija Fedotova — II vieta Rīgas zinātniski pētniecisko darbu skolēnu konferencē (angļu valodas sekcija). Darba vadītājs — Ludmila Oļševska;
 • Dana Šamrova — III vieta Rīgas zinātniski pētniecisko darbu skolēnu konferencē (ķīmijas sekcija). Darba vadītājs — Jeļena Zaikina.

Fotogalerija