• Monthly Archives: April 2017

Izmaiņas zvanu sarakstā

Izmaiņas zvanu sarakstā ir veiktas sakarā ar noteikumiem par ēdināšanu — izglītības iestādei skolēnam ir jānodrošina vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu, tam jāparedz vismaz 30 minūšu starpbrīdis, ja skolas ēdnīca var nodrošināt vietu visiem bērniem skolā, kā arī pusdienas notiek pēc plkst. 11.00

IAC projekta “Izzināt.Pieredzēt.Rīkoties” viesi

Sadarbībā ar BRITISH COUNCIL 11.aprīlī skolu apmeklēja mūsu IAC projekta “Izzināt.Pieredzēt.Rīkoties” biedri — Daugavpils 10., 12. vidusskolas un Špoģu vidusskolas skolēni un skolotāji, lai kopā ar mūsu skolēniem piedalītos skolas organizētajā improvizācijas teātrī Jekaterinas Frolovas vadībā.

J. Frolova dalījās ar pieredzi par darbu teātrī — kādām jābūt cilvēka dominējošajām īpašībām un kā kļūt par profesionālo aktieri.

Fotogalerija