• Monthly Archives: October 2016

Halovīni skolā

Visiem tiem, kuri mācās skolā, septembris un viss pirmais ceturksnis kopumā ir kā Jaunā gada sākums, jo viss atkal ir iesācies no jauna. Īpašs tas ir arī desmito un divpadsmito klašu skolēniem, jo skolēnu pašpārvalde – tagad jaunā sastāvā – ir izplānojusi un noorganizējusi savu pirmo šī gada pasākumu.

Pēdējā skolēnu brīvlaika dienā skolā notika svinīgā masku parāde, kurā piedalījās vidusskolas skolēni. Masku parādes temats šoreiz tika veltīts Helovīnu svētkiem, tāpēc dalībniekiem bija jāizvēlas kostīmi un atbilstošs grimms saskaņā ar Helovīnu tradīcijām.

Masku parādes laikā dalībnieki tika sadalīti piecās komandās un iesaistīti spokainās spēlēs. Spēja iekļauties jaunā kolektīvā ir atkarīga no katra paša, no atmosfēras un apkārtējiem cilvēkiem , tāpēc arī  pasākumā tika iekļautas spēles, kur skolēni varēja apzināt un izmantot savas labākās īpašības, kā arī pārbaudīt un attīstīt savas prasmes efektīvi, ātri risināt ekstrēmas situācijas komandā un radoši paust savu viedokli.
Atmosfēra bija gan spokaina, gan jautra un ir cerības, ka šis pasākums būs iedibinājis  jaunu, veiksmīgu tradīciju savā skolā. Lai jaunajai pašpārvaldei arī turpmāk viss izdodas tik pat veiksmīgi!

Foto galerija ir pieejāma failiem.lv vietnē līdz 12.11.2016.

Skolēnu raksts par deju kolektīvu “Raduga”

Танцевальный коллектив Радуга или моя семья.

Здравствуйте, Меня зовут Арина и сейчас я расскажу вам историю которая началась 11 лет назад.

Мой путь маленького танцора, начался с маленьких уроков Ритмики, и скажи бы мне тогда, что ты будешь танцевать тут 11 лет, я бы очень удивилась. Но вот время шло, я помню как я смотрела на старшую группу, и не понимала, как можно так двигаться, как можно творить магию на сцене, и наверное только теперь я осознала, что малыши сейчас так же смотрят на нас.

Теперь я, как и многие другие, понимаю как это выйти на сцену и выложиться по полной и заставить зрителя почувствовать и уловить свою эмоцию. Танцы стали для нас больше чем просто репетициями, это стало составляющей частичкой нашей души и жизни.

Если вспоминать все смешное, весёлое и такое родное мне не хватит и несколько дней, чтобы вам рассказать. Наверное самое лучшее воспоминание, которое я точно буду вспоминать ещё много, много лет это “Dziesmu un dēju svētki”.

То что ты испытываешь, на этом стадионе под палящим солнцем, в шерстяных костюмах в 30-и градусной жаре, или под проливным дождём, мокрые, холодные это невозможно описать, потому что тебе нравится все, что происходит. Когда огромное количество людей, делают одно дело, самое главное не за награду, а просто так, потому что это культура, это гордость быть здесь и сейчас.

Когда ты находишься с 6 утра до 8 вечера в огромном кругу незнакомых людей, и вот оно то незабываемое чувство, что тебе не надо говорить как ты устал, потому что они все вокруг чувствуют тоже самое, ты и другая тысяча людей, на одной волне, это действительно здорово. В жизни нам представились 2 шанса, и я благодарна всему коллективу, что они все так старались пройти смотр. И мы сделали это, мы пережили эти чувства, не только глазами детей, но и более взрослыми.

И всем этим мы обязаны нашему руководителю Ларисе Григорьевне, наше солнышко. Именно она вывела нас в свет сцены, только благодаря этому человеку, я знаю что такое танец.

И это не то, что кажется многим выйти и подвигаться под музыку. Это эмоции, стиль, настрой. Это как апельсин который состоит из долек, а каждая долька еще из множества долек, и так далее. Танец это очень глубокая наука, и я очень рада, что она хотя бы на маленькую часть открылась мне и нашему коллективу.

Я хочу сказать вам, танцуйте, открывайтесь людям, ищите близких по духу, не стесняйтесь двигаться и быть собой.

Текст: Арина Самсонова

Фотографии: Полина Реброва, Владислав Назаренко

Видео: LTV7

 

Atklātās stundas

Rīgas 74.vidusskola ir aktīvo un radošo skolotāju skola. Šogad skolotāji nolēma neturēt sveci zem pūra, bet dalīties savā pieredzē. Tā pedagogi, kuri ikdienā strādā bilingvāli vai stundas vada tikai latviski, ir lēmuši mācīt viens otru, rādīt atklātās stundas, lai vēl labāk organizētu mācību procesu, ievērojot valsts likumdošanā paredzēto — valsts valodā notiek 60% mācību darba.

Stundas viesis

10.b klase savu pirmo gadu vidusskolā sāk aktīvi. Uzdevums vidusskolas gadiem nav viegls, jāizdomā, ko mācīties tālāk, kāda būs nākamā profesija. Tāpēc uz klases stundām tiek aicināti cilvēki, kas dzīvē ko sasnieguši. Pirmais bija Konstantīns Zaics jeb “Panama”. Jaunietis, kurs iekļuvis Krievijas televīzijas kanāla TNT programmā “Tanci” . Saruna bija ļoti interesanta, saistoša, jaunieši uzdeva jautājumus un Konstantīns nekautrējoties stāstīja par to, kā zaudējis mērķi, kā atgriezies, kā organizē savu dienu, kā izvērtē vērtības. Protams, būtiskākās bija sarunas par deju un par brīvā laika aizpildīšanu. Šī noteikti bija pirmā klases stunda ar kādu viesi, bet ne pēdējā.

Skolēnu raksts par zinātniski pētniecisko darbību

Елена Ананиашвили

Доброго времени суток, уважаемые читатели. Меня зовут Лена Ананиашвили, я из 11 класса.

Хочу поделиться с вами неким опытом и впечатлениями после того, как я написала научно – исследовательскую работу. Думаю, многим известно, что научная работа представляет собой поиск какой-то проблемы современных людей, которая еще не имеет решения, а затем ее реализация с  помощью исследований различных источников и проведений экспериментов. Это действительно не легкая работа, которая требует много времени и усилий, но в случае успеха, ваши труды будут вознаграждены. Может и не сразу, а со временем, но даже такого расклада, это стоит.

Теперь расскажу немного о том, какого же было мне.

Начиналось все тяжко. Так как, первый этап, это выбор темы. Это одна из самых сложных вещей во всей работе. Иногда на это может уйти и несколько недель. Но, чаще всего, ответ приходит простым и неожиданным, так как вы просто задумываетесь о проблеме, которая вас интересует, ищете, есть ли ее решение, если нет, то тема вашей работы уже готова. Так получилось и со мной.

Понимая, что в 21 веке, большинство, если не все, пользуются такими устройствами, как планшеты и телефоны, возникает проблема защиты данных. Конечно же, существуют и нынешние пороли. Самые популярные, как например, PIN – код, пароль из цифр и букв, и рисунок. Помимо этого, также существует система распознавания лица, голоса и сканирование отпечатка пальца. Все системы, по-своему, хороши, но имеют свои уязвимости.

пароль из цифр

Если обобщить, то у всех паролей, которые нужно вводить, главная слабость это человек, а точнее его память. Очень часто происходит так, что человек просто забывает свой пароль, особенно, когда делает его сложным. Ведь, если делать пароль простым, то, естественно, он легко может быть украден. У остальных систем есть и другие уязвимости, которые делают защиту слабее. Но, помимо всего прочего, существует двойная система защиты. Вы можете это наблюдать в момент, когда регистрируетесь на  каком-то сайте, вводите свою электронную почту, а затем вам приходит письмо с кодом. Или идентичная ситуация, только с номером телефона и СМСкой.  В общем виде, это можно назвать аутентификацией.

Прочие уязвимости

Таким образом, исследуя все эти системы, их плюсы и минусы, я пришла к выводу, что нужна похожая система двухуровневой аутентификации, но при этом, которая будет занимать меньше времени.

И, конечно же, помимо этого, главным фактором являлось то, чтобы посторонний человек не смог бы угадать с первых нескольких раз пароль.  Это была одна из основных целей.

После долгого времени раздумий, было принято решение, создать программу, в которой пароль будет состоять не только из цифр, но и из цветов. Это поможет усложнить пароль для посторонних, но в то же время, облегчить для владельца. Но помимо всего прочего, основной идеей этой программы было в том, чтобы с каждым ее обновлением или же включением телефона, все цвета и цифры меняли свое местоположение, независимо друг от друга. Таким образом, система защиты становится надежнее остальных.

Двухуровневая аутентификация

С принятием такого решения, началось самое интересное во всей работе. Это практика. То есть, написание самой программы и проведение экспериментов.

Так как я никогда не занималась программированием, мне нужно было с чего-то начинать. Тем самым, я начала проходить курсы StartIT, чтобы научится программировать на базовом уровне для мобильных устройств. Было трудно, но у меня получалось. Хоть и не сразу. Затем, пройдя курсы и написав начальную версию программы, в которой уже были все символы и они могли менять свое местоположение, была задача провести эксперимент. Для этого, мне понадобилось 72 человека. Задача каждого из них, была в том, чтобы запоминать те пароли, которые мы им показывали.

Эксперимент

Все начиналось с обычных паролей, PIN – кодов и рисунков. В начале, по 4, потом 5, а затем 6 символом.  Также, у каждого человека было по 5 попыток, для того, чтобы угадать пароль, увидев его один раз.

После этого, мы предоставляли свою программу, и также демонстрировали пароли. Но, естественно, до этого, вкратце, объясняли человеку, в чем принцип. Но, даже не смотря на это, по статистике,   даже с 4 символами (например, 2 цвета и две цифры) только лишь 19.74% смогли угадать. А 5 и 6 символов,  было не под силу никому. Но помимо этого, было замечено, что если у нашего пароля больше, чем 5 символом, то это отбивает желание у людей, даже пытаться его угадать, так как они понимают, что по своему, это не возможно.

После всех экспериментов можно было начинать писать саму работу.

А затем уже и готовиться к защите. В начале, она проходила в школе, но так как я была еще 10 классе, то  я и решила попробовать наравне в 11 классом выступить и посмотреть на все это.  Моим большим удивлением послужило то, что я действительно смогла быть на уровне тех, кто старше меня, пусть и только на год. Но я смогла. Это уже была для меня маленькая победа, которая оправдала и окупила потраченное время, хотя бы немного.

Затем, через пару недель, последовала защита на городе. Будучи откровенной, могу сказать, что мне было страшно. Но выйдя и рассказав все, что надо, я поняла, что все не так уж и ужасно. Прослушав остальные работы, я стала ждать того, когда будут объявлять места. Естественно, я не надеялась получить хоть какое то место,  ведь там были работы, куда лучше моей.

Но спустя время, при объявлении, было сказано, что я заняла 3 место. На городе. То есть, моя работа, действительно смогла попасть в ТОП. Конечно же, я была, по своему, счастлива. Но, даже не смотря на это, я не могла расслабляться.

Церемониальное награждение

После защиты на городе, нам было дан месяц, на исправление ошибок, на которые нам указали в рецензии.  Исправив ошибки, дополнив работу и немного изменив презентацию,  наступило время для защиты на государстве.  В целом, формат был тот же, только людей чуть больше, так как не со всей Риги, а с Латвии.  Защитившись на государстве и заняв свое 4 место, с некой печалью, я смогла выдохнуть и на время забыть обо всем этом. Но, даже не смотря на эту неудачу, я понимаю, что у меня еще есть время, чтобы сделать все куда лучше. Я смогла побывать на этом «поле боя». Я побывала в самом центре огня. И я этому рада. Я набралась опыта. Я развивалась и продолжаю это делать. И я не жалею ни капли не жалею о потраченном времени и сил, ведь это дало мне куда больше, чем я могла себе представить. Я переборола себя и смогла стать лучше в своих глазах. И я знаю, что все это окупиться в моей будущей жизни. Знания и опыт нужны всегда, какими бы они ни были.  Глубоко внутри себя я знаю, что я справилась. И я благодарна, что мне помогли в этом. Спасибо.