Šī mācību gada noslēgumā mūsu skolā notika svinīgs pasākums — zinību forums. Skolēni, kuri skolu beidza ar teicamām un izcilām atzīmēm, ar lepnumu mājas aiznesa īpašas liecības – sudraba un zelta, kuras iesniedza skolas direktore Irina Frolova un skolas mācību daļas pārzines — Irina Aizpuriete un Jeļena Gubčenko. Šogad zelta liecību saņēma 59 skolēni, kuru liecībās vērtējumi ir ne zemākas par 8 ballēm. Savukārt sudraba liecību saņēma 121 skolēns ar vērtējumiem 7 balles un augstākiem.