• Category Archives: Uncategorized

JOSUI-ASHIHARA KARATE

Теперь и в пурвциемсе, в помещении 74 средней школы, проводятся занятия по всестилевому каратэ. Приглашаем мальчиков и девочек, в возросте от 4 лет и старше, присоединяйтесь к нашей дружной WORLD JOSUI-ASHIHARA KARATE федерации. Занятия проводит квалифицированный тренер, который имеет соответствующее тренерское и международное судейское образование. Ждём вас по вторникам и четвергам с 16:00 до 17:00. Первые три тренировки – бесплатно. Дополнительная информация по телефону: 28658181. Тренер Андрей

Izlaidums 2019

15. un 21.jūnijā 9. un 12. klases absolventi teica atvadas savai skolai. Pateicības vārdi tika veltīti skolotājiem, vecākiem un skolai. Skolas direktore Irina Frolova pasniedza Rīgas Domes Pateicības, par ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm mācībās un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos Rīgā — Evitai Kaļitai, Jekaterinai Sidorovai un Karolinai Koročkinai. Īpaši tika izcelti divi audzēkni — Inna un Karina Strogonovi — Latvijas Simtgades stipendijai (Finanšu Ministrija) skolas izvirzītie pretendenti, kas saņēma savu godalgotu stipendiju 500 EUR apmērā.

Direktore savā runā uzsvēra, ka izglītoti cilvēki ir vērtība savai ģimenei, savai pilsētai, savai valstij, savukārt iegūtās zināšanas dos iespēju sasniegt profesionālās virsotnes un vairos līdzcilvēku labklājību.

Prieks par jauniešiem, kuri savā vidusskolas laikā piedalījās konkursos, ārpusklases pasākumos, Izglītības Attīstības Aģentūras un UNESCO projektos, vienlaicīgi attīstot savas zināšanas un prasmes, kā arī prezentējot skolu Latvijā un pasaulē.

Priekšā centralizēto eksāmenu rezultātu gaidīšanas laiks un studiju programmu izvēle augstskolās. Lai vasaras mēneši ir spēka un enerģijas avots jauniem panākumiem mācībās, sportā un radošajās aktivitātēs! Paldies skolēnu vecākiem, sadarbības partneriem par kopīgo darbu mūsu bērnu interesēs! Uz tikšanos rudenī!

Zinību forums 2019

31.maijā visās Latvijas vispārizglītojošās skolās beidzas šis mācību gads. Visā valstī noritēja svētku līnijas un koncerti. Savukārt skolēni un viņu vecāki ar ziediem un labiem vārdiem pateicas saviem skolotājiem un klases audzinātājiem par izturību, mīlestību un ieguldīto darbu gadu.

Šī mācību gada noslēgumā mūsu skolā tradicionāli notika svinīgs pasākums — Zinību Forums. Skolēni, kuri skolu beidza ar teicamām un izcilām atzīmēm, ar lepnumu mājas aiznesa īpašas liecības – sudraba un zelta, kuras iesniedza skolas direktore Irina Frolova un skolas mācību daļas pārzine — Irēna Petrova.

Īpaši tika izcelti skolēni, kas gada ietvaros veiksmīgi piedalījās vairākās olimpiādēs, konkursos un pasākumos. Tika apbalvoti arī deju kolektīva biedri un meiteņu futbola komandas dalībnieki. Kā arī skolēni, kas sasniedza labus rezultātus pētnieciskajos darbos. 

Mums ir lepnums par visiem audzēkņiem, kuri uzdrīkstējās, mēģināja un patiess prieks, ka viņiem tas izdevās. Milzīgs paldies arī viņu iedrošinātājiem un atbalstītājiem — skolotājiem.

latvijas skolas soma

Visa gada garumā mūsu skolas skolēni piedalījās programmā “Latvijas skolas soma”. Ikvienam Rīgas 74. vidusskolas skolēnam bija vismaz viens kultūras pasākums semestrī, kas bija tieši saistīts ar mācību procesu. Šī bija lieliska iespēja papildināt savas zināšanas par Latvijas vēsturi un kultūras vērtībām, kā arī iepazīties klātienē ar vēsturisko mantojumu un zinātnes sasniegumiem.

Īpašo pateicību gribētos izteikt Aleksejam Lukjančikovam par ieguldīto darbu un par aizraujošajām ekskursijām. Mūsdienās ir ļoti grūti aizraut skolēnu kaut ko klausīties, bet Aleksejam tas izdevās. Viņš stāstīja tik interesanti, plaši un saprotami, ka varēja noturēt skolēnu uzmanību līdz pašām beigām. A. Lukjančikovs pierādīja, ka, ja pareizi pasniegt informāciju, tad var jebkurā vecumā ieinteresēt skolēnu paplašināt savu redzesloku. Latvija ir vieta ar unikālo kultūras mantojumu, kuru mums jāsaglabā un jānodod nākamajām paaudzēm. 

Šogad “Latvijas skolas somas” ietvaros 1.–12.kl. skolēni iepazinās ar Latvijas dabas skaistumu un kultūras notikumiem, kā arī piedalījās aktivitātēs ne tikai Rīgā, bet arī ārpus tās. Visi skolēni ar nepacietību gaida nākamo jauno mācību gadu, lai vēl tuvāk iepazinātos ar Latvijas kultūru.    

Autore: Kristiāna Paula Kukša

Pēdējais zvans 2019


Sanācām, kad rudens lietus lija,
Aiziesim, kad druvas briest jau sāks.
Un tāpat, kā vecs ar jaunu mijas,
Mūsu vietā citi putni nāks.

9. un 12. Klašu skolēniem jau sācies eksāmenu laiks, pavisam drīz arī izlaidums, bet 17. maijā noskanēja pēdējais skolas zvans mūsu 9. un 12. klases skolēniem — nākamajiem absolventiem. 

Šajā dienā 9. un 12.klases skolēnus sveikt bija ieradusies 1., 8. un 11.klases. Skolēni sveica ar dzejoļiem un laba vēlējumiem turpmākajā dzīvē. Tika veltīti uzmundrinoši un cerību pilni vēlējumi, kā arī no skolēnu puses tika teikti pateicības vārdi mūsu skolas skolotājiem par darbu, ko tie ir ieguldījuši viņu izaugsmē, par pacietību un atbalstu visu šo gadu garumā. 

Īpašu mūsu skolas topošajiem absolventiem centās padarīt ne vien jaunāko klašu skolēni, bet arī deju kolektīvs “Raduga”, priecējot topošos absolventus skolas svinību zālē. 

Topošie absolventi pateicās skolotājiem, par gūtajām zināšanām, dāvājot ziedus. Noslēgumā skolas zvanam zvanot mazie 1. klases skolēni pavadīja gaviļniekus uz pēdējo audzināšanas stundu šajā mācību gadā pie saviem klases audzinātājiem — Tatjana Zenova (9.a), Jeļena Kirejeva (9.b), Lidija Kirilova (12.a) un Vladislavs Nazarenko (12.b), kur neformālā gaisotnē baudot skolas sarūpēto kūku dalījās savās izjūtās un nākotnes plānos. Tas ir īpašs un tomēr arī skumjš brīdis, jo ikkatrs abiturients zina, ka vairs nekad nesēdēs klašu solos kā pamatskolēns vai vidusskolēns, ka ikdienā nebūs kopā ar ierastajiem klasesbiedriem, jo pēc vasaras brīvlaika katrs jau būs atradis savu tālāko dzīves ceļu.